scenarier2029-a

Kontakt

Media omtale:
Haugesund Avis.no, 06.11.2012
Styrk Haugesund sentrum
--------------------------------------
Fædrelandsvennen, 02.11.2012
Vil løfte regionen med skolesatsing
--------------------------------------
Stavanger Aftenblad, 01.11.2012
Scenarier 2029 og politisk ansvar: Framtida går på skinner
--------------------------------------
bt.no, 26.10.2012
Byens fremtid ligger i utdanning og bane
--------------------------------------
Aftenbladet.no, 26.10.2012:
Sats på skole framfor eldre
--------------------------------------
bt.no, 26.10.2012

Vi får det bedre i 2029
--------------------------------------
nrk.no/Rogaland, 25.10.2012:
Politikerne må foreta tøffere valg og prioritere unge foran eldre, konkluderer ny forskningsrapport
Scenarier2029-fotohead

Scenarier 2029

- Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand
Samfunnsforskere fra IRIS, Agderforskning og Berrefjord & Thomassen AS har foretatt en studie som gir svar på hvordan sør- og vestlandsregionen vil kunne utvikle seg fram mot 2029. 
De har nå vært på rundreise og presentert resultater for storbyregionene Bergen, Haugesund, Stavanger og Kristiansand.
Nedenfor finner du presentasjonen av studien for de ulike regionene.

Scenarier 2029 er en oppfølging av Scenarier RogalandAgder 2020 som ble presentert i 2006.  Scenarier er historier om framtida.  De er et hjelpemiddel for å tenke langsiktig i en verden full av usikkerhet.  Globale og nasjonale forhold endrer løpende forutsetninger for det lokale næringslivet.
Vi er vant med å lære gjennom erfaring, erfaringer ligger alltid tilbake i tid.  Ved å tegne gode framtidsscenarier kan vi lære av fremtiden.

Scenariene skal forberede oss på eventuelle overraskelser, slik at vi i tide kan planlegge og iverksette tiltak. Å skaffe bedre kunnskap om hva som har skjedd og hva som kan ventes å skje, kan derfor bidra til å avklare handlingsrommet for bedriftene i regionen.  Næringsliv og andre regionale aktører kan forberede seg på flere framtider med basis i scenarier. Samtidig kan ny kunnskap gi grobunn for nye initiativ.  Aktiviteten starter opp for fullt i uke 43 og prosjektet, med eget varemerke, vil prege fylkene Hordaland, Rogaland, Vest- og Aust-Agder fremover.

Prosjektet strekker seg over fire fylker og er et samarbeid mellom Agderforskning i sør, IRIS i Rogaland og Berrefjord & Thomassen (B&T) i Hordaland.  Prosjektet ble sluttført i utgangen av oktober 2012.

Publiseringer underveis i prosjektet "Scenarier 2029":

Migrasjon og arbeidsmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver, 15.07.2012
Regioners innovasjonsevne14.06.2012
Helse- og omsorgstjenester - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver, 10.05.2012
Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver14.03.2012
Ungdom i skole og arbeidsmarked, 01.03.2012


Finansiering: 
Sparebank1 SR-Bank