Kontakt


MEDIA

Eksperter spår oljeopptur. geo365.no, 05.03.2018
-------------------------------
Nå snur det i petroleumsvirksomheten. Stavanger Aftenblad, 24.01.2018
-------------------------------
Rogaland - en region i omstilling. Vil Forus være attraktiv også i fremtiden?
-------------------------------
I den pågående oljenedturen skal mange norske oljejobber bort, men i 2018 snur det
-------------------------------
Oljeingeniører er ikke bare oljeingeniører  Sivilingeniørutdanning er et studie som kan gi jobb i svært mange ulike næringer og sektorer
LandbasertIndustri2a
Foto AAFi / IRIS

Næringsliv og arbeidsmarked


Studier av utviklingstrekk i næringslivet har alltid vært et viktig tema i forskningen til IRIS. Dette omfatter for eksempel overvåkning av konjunkturutviklingen på Vestlandet og bransjerelaterte studier innenfor petroleumsnæringen, energisektoren og landbrukssektoren. Innenfor arbeidsmarkedet er det i særlig grad koblingen mellom arbeidsmarked og kompetanse som er sentralt. Her inngår blant annet studier av sammenhengen mellom tilbud og etterspørsel etter ulike yrkesgrupper og hvilke strategier som kan benyttes for å bedre balansen i arbeidsmarkedet på kort og lang sikt.


Utvlagte prosjekter:
Industribyggerne 2015
Konjunkturovervåkning for Norges Bank
Konjunkturbarometer for Rogaland
Forskning om spinn-offs
Forskning på gods-, transportstrømmer og reisevaner
Forskning på oljeindustri og oljerelatert arbeidsmarked
Forskning på petroleumsklyngen og oljeforvaltning
Petroleumsnæringens bruk av teknologer med mastergrad
Enterprise Europe Network