Prosjektleder:
Atle Blomgren, seniorforsker

Prosjektmedarbeidere:
Christian Quale
Anne Marthe Harstad
Randi Austnes-Underhaug
Sveinung Fjose, MENON
Kristina Wifstad, MENON
Christian Mellbye, MENON
Ida B.Amble, MENON
Carl Erik Nyvold, KPB
Tom Steffensen, KPB
Jon Ragnar Viggen, IMPELLO
Frode Iglebæk, IMPELLO
Tor Arnesen, Østlandsforskning
Svein Erik Hagen, Østlandsforskning

Media:
6 fakta om oppsigelsene. Oljearbeidsplassene i tall
enerWE 28.08.2015
-------------------------------
Aibel Haugesund på 7. plass i Norge Haugesunds Avis, 07.04.2015
-------------------------------
Dette er de 30 største oljeavdelingene i Norge E24.no, 06.04.2015
-------------------------------
Godt rustet for oljenedtur Adressa.no, 23.03.2015
-------------------------------
Olje-utstyr større eksportnæring enn fisk Nett.no, 18.03.2015
-------------------------------
Én av 13 i oljeskyggen Ringerikes Blad, 16.03.2015
-------------------------------
Disse er utenfor oljeeventyret Haugesundregionens Næringsforening, 16.03.2015
-------------------------------
Tretten kommunar jobbar ikkje med olje Framtida.no, 16.03.2015
-------------------------------
13 kommuner står fullstendig på utsiden av oljenasjonen Norge E24, 14.03.2015
-------------------------------
Stor sysselsetting i petro i nord High North News, 06.03.2015
-------------------------------
330 000 oljejobber i Norge Aftenbladet Energi, 05.03.2015
-------------------------------
Leverandørindustrien eksporterer for 200 milliarder i året E24, 5.03.2015Samarbeidspartnere:
MENON Business Economics
Kunnskapsparken Bodø
Østlandsforskning
IMPELLO Management AS


Tidligere publikasjon:
Rapport IRIS - 2013/031


 
O%26G1
Industribyggerne2015
Foto: IRIS

INDUSTRIBYGGERNE 2015

- en kartlegging av ansatte i norsk petroleumsrelaterte virksomheter med særskilt fokus på leverandørbedriftenes ansatte relatert til eksport.


IRIS har kartlagt ansatte i virksomheter som leverer varer eller tjenester direkte relatert til petroleumsnæringens verdikjede og anslått ansatte som er engasjert i indirekte leveranser (hotell, finans, eiendom osv.). Rapporten tar hensyn til sysselsettingseffekten av både operatørselskapenes virksomhet på norsk sokkel, leverandørnæringens egne investeringer (bygging av offshorefartøy, klassing av rigger osv.) og leverandørnæringens eksportvirksomhet. Vi finner da at 330 000 norske arbeidsplasser er relatert til petroleumsvirksomhet. Av dette er 70 000 arbeidsplasser relatert til leverandørnæringens eksportvirksomhet. Dette utgjør i underkant av 25 % av samlet sysselsetting i leverandørindustrien.
SysselsettingOffshore2015
330 000 arbeidsplasser knyttet til olje og gass; 70 000 er knyttet til eksportvirksomhet

Geografisk spredning av petroleumsrelatert virksomhet
Det finnes direkte petroleumsrelatert virksomhet i absolutt alle fylker. Fylkene med flest antall ansatte i direkte petroleumsrelatert virksomhet er Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Akershus.
BosatteSysselsatteOffshore2015
Dersom en tar hensyn til indirekte sysselsetting (finans, transport, hotell osv.), er fortsatt Rogaland og Hordaland størst, men nå med Akershus og Oslo på henholdsvis tredje og fjerde plass.
Fylkene hvor ansatte i direkte og indirekte petroleumsrelatert virksomhet utgjør høyest andel av bosatte sysselsatte, er Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Vest-Agder, Akershus, Aust-Agder, Oslo og Sogn og Fjordane.

Fylkene hvor ansatte i petroleumsrelatert virksomhet utgjør lavest andel av bosatte sysselsatte, er Hedmark og Oppland.
Dersom ansatte i direkte og indirekte petroleumsrelatert virksomhet fordeles på bo- og arbeidsmarkedsregioner, er Stavangerregionen størst, etterfulgt av Oslo/Akershus, Bergensregionen og. Sunnhordland/Haugalandet.

Petroleumsrelatert virksomhet resultat av omstilling
Mange av de sentrale leverandørbedrifter forskerne har vært i kontakt med er virksomheter som eksisterte lenge før en fant olje eller gass på norsk sokkel. Et stort antall av bedriftene har sin historie helt tilbake til industrialiseringen av Norge på 1800-tallet. De 90 casebeskrivelsene i rapporten viser flere eksempler på petroleumsleverandører som også leverer til andre markeder, eksempelvis offshore vindkraft, design av mineralletingsfartøy, bygging av fiskefartøy, osv.

Les mer i rapporten «Industribyggerne 2015», IRIS – 2015/031>