Kontakt

Medieomtale:
1 av 2 doktorgradsstudenter i oljefag er utlendinger Aftenbladet 28.08.2013
-----------------------------------
Nær halvparten som tar olje-relatert doktorgrad i Norge er utlendinger  Teknisk Ukeblad. 19.08.2013
-----------------------------------
Telemark satser på flerdobling i offshore-markedet  AgderAvisen.com, 11.04.2013
------------------------------------
Oljenæringen vil ha alle slags teknologer  Teknisk Ukeblad, 07.02.2013
-----------------------------------
UiS har én av ti oljestudenter  Aftenbladet, 07.02.2013
-----------------------------------
Her utdannes sju av ti oljestudenter Adressa.no, 07.02.2013
-----------------------------------
Flest har bakgrunn fra elektro- og maskinfag Petro.no, 05.02.2013
-----------------------------------
Flere veier til olja Offshore.no, 05.02.2013
-----------------------------------
En industri for (nesten) alle Norsk Ole og Gass.no, 04.02.2013
-----------------------------------
Flest maskinteknikk-mastere i oljå Stavanger Aftenblad, 01.02.2013


Oppdragsgiver:
Tekna
Olje og gass
Forus Indiustriområde
Foto: Greater Stavanger

Petroleumsnæringens bruk av teknologer med mastergrad

- og norske utdanningsinstitusjoners tilbud
Tekna faggruppe Olje og gass engasjerte IRIS våren 2012 for å gjennomføre en undersøkelse av oljerelaterte studietilbud.  Tekna, fagforeningen for teknologer, realister og naturvitere med utdanning på masternivå, hadde per november 2012 ca. 61 000 medlemmer (inkl. studentmedlemmer). Tekna Olje og gass er en ny faggruppe i Tekna som ble stiftet i Stavanger høsten 2011, og har 514 medlemmer

«Her er det plass for alle, her er en åpen dør», heter det i en søndagsskolesang.
Selv om petroleumsnæringen ikke er åpen for absolutt alle teknologer/ingeniører/realister, viser denne rapporten at næringen gjør bruk av langt flere fagkategorier enn de en normalt tenker på som «oljerelaterte». Dette innebærer videre at langt flere utdanningsinstitusjoner er svært viktige for tilbudet av petroleumsrelatert arbeidskraft.

Det er vekst i opptak til petroleumsrelaterte fag, og i 2012 ble det tatt opp hele 4 767 studenter. Foruten generell tilstrømming til høyere utdanning generelt, og masterprogram spesielt, skyldes økningen også at stadig flere institusjoner tilbyr masterprogram innen petroleumsrelaterte fag. Kandidatdata fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) sin Database for statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at det i 2011 ble uteksaminert 2 272 masterkandidater i petroleumsrelaterte fag. Dette er en økning i forhold til foregående år, men noe lavere enn i toppåret 2005. Den klart viktigste utdanningsinstitusjonen er Norges Teknisk- og Naturvitenskaplige Universitet (NTNU) med universitetene i Oslo, Stavanger og Bergen på de neste plassene.

Som figuren under viser er det nå stadig flere utdanningsinstitusjoner som tar opp studenter til petroleumsrelaterte studier på masternivå.
FigStudenterPetroleumsfag
Figur: Opptak av studenter på masternivå (både 5-årige program og 2-årige masterprogram), unntatt opptak til enkeltemner, fordelt på 13 fagkategorier relevante for petroleumsvirksomheten, 2012. Kilde: NSD/DBH og IRIS
Denne rapporten gir en referanseramme for petroleumsrelatert utdanning i Tekna faggruppens videre arbeid i 2013. Selve kvaliteten i de ulike fagkategorier og relevans av studieprogrammene til næringens nåværende og fremtidig behov,  i en næring som er syklisk og teknologiorientert og har HMS krav, er ikke adressert i denne rapporten.

Få med deg hele resultatet av studien og les rapporten i sin helhet her:
«Her er det plass for (nesten) alle» - Petroleumsnæringens bruk av teknologer med mastergrad og norske utdanningsinstitusjoners tilbud. IRIS-2012/326