Kontaktpersoner:
Professor Petter Osmundsen, UiS
Seniorforsker Atle Blomgren, IRIS
 
f%20Debatten

Solberg avlyser jakten på den nye oljen
Stavanger Aftenblad, 14.des.2016
--------
Oljeeliten må slutte å syte  
Dagens næringsliv, 14.des.2016
--------
Også Stavanger-folk snakker oljebransjen ned  Stavanger Aftenblad, 12.des.2016
--------
Tina Bru vil være ambassadør for oljeindustrien
Stavanger Aftenblad 10.des.2016
--------
Eliten må slutte å snakke ned oljeindustrien
Offshore.no, 9.des,2016
--------
Ikke snakk ned oljå  
Stavanger Aftenblad, 9.des.2016
--------
Den gamle og den nye oljen  
Dagens næringsliv, 8.des.2016
olje2016
Foto: IRIS
hstrek-web

Ulik oljevirkelighet

Ansatte «i oljå» føler at deres store bidrag til fellesskapet ignoreres og at den politiske eliten vil næringen til livs.  Påstanden er at «politikerne ikke har fanget opp den store avstanden mellom den politiske eliten og de over 270.000 menneskene som fortsatt er ansatt i Norges største næring».  Næringen har hatt, og har, et enormt bidrag til fellesskapet, og alle drar vi nytte av det.  Professor Petter Osmundsen og seniorforsker Atle Blomgren, reagerer på «elitens», det vil si politikere, medier - og finansdepartementet, framstilling av olje- og gassnæringen.

Oljeprisen har gått ned de siste årene og har gitt staten lavere inntekter, men statens oljeinntekter er likevel 40 ganger høyere enn statens direkte inntekter fra landbruk og sjømat i 2014, og 14 ganger høyere enn inntektene fra kraftsektoren samme år.

Uavhengig av hva en mener om miljøvern, så er olje og gass fortsatt en stor næring som Norge får store deler av inntektene sin fra. Det virker som om dette ofte blir glemt, sier Atle Blomgren.
Atle Blomgren har forsket mye på oljenæringens betydning for Stavanger-regionen og landet som helhet. I 2012 dokumenterte har bl.a. at 3000 selskaper med hovedkontor på Forus skapte en femtedel av samlede norske verdier.
En overgang til andre næringer vil betinge store lønnskutt og reduksjon i velferdsstaten. I 2014 utgjorde statens direkte inntekter fra petroleumsutvinning, utenom leverandørindustrien, over tre fjerdedeler av statens samlede direkte inntekter fra næringsvirksomhet. Tar vi snittet for årene 2007-14, er andelen over 80 prosent, ifølge Osmundsen og Blomgren.


Relaterte linker:
Utvikling i direkte petroleumsrelatert sysselsetting 2014 - 2020
Oljejobber I Østfold 2014 – 2015
«(Møje) Smått e’ godt»: Hvorfor Stavangerregionen, i tillegg til oljen, må satse på et mangfold av mindre klynger/næringer
Ropes det krise lenge nok, kommer den kanskje!
Nye hoder i dårlige tider
Offshoreansatte: Hvem er de? Hvor mange må erstattes i årene framover?
 «Industribyggerne: Norsk olje- og gassnæring ut med havet og mellom bakkar og berg»
Utvikling av Harstad og omegns rolle i petroleumsvirksomheten i nord – Erfaringer fra andre norske «oljebyer» 
«This is a billion-dollar country»: Ansatte og verdiskaping på Forus 2012