Kontaktperson:
Hilmar Rommetvedt, IRIS

NY BOK:
Bok%20s1
FAGBOKFORLAGET
Forfatter:
Hilmar Rommetvedt, IRIS
Ståle Opedal, IRIS
Inger Marie Stigen, HIOA
Karsten Vrangbæk, KULES OGSÅ
Artikkelen i Dagbladet, 22.05.2014
"Overdreven tro på helsereformer"

Artikkel i Stavanger Aftenblad, 21.05.2014
"Helsepolitisk pendelsving"

Artikkel, Norges forskningsråd, 17.02.2014
"Overdreven tro på helsereformer?"

 
Fagbokforlaget
SuS%20HF%20bygg

Hvordan har vi det i dag da?

Etter sigende var det på denne noe ærbødige måten legene i tidligere tider pleide å hilse på pasienten under legevisitten på sykehusene.

I denne boken retter forskerne spørsmålet den andre vegen og spør hvordan står det til med helsevesenet og den helsepolitiske styringen, og samordningen i Danmark og Norge?
Er det Danmark eller Norge som har funnet formelen for å løse samordningsproblemene i et høyt spesialisert helsevesen?

Boken er et resultat av flere års forskning om omorganisering og styringen av helsevesenet i de to landene. Opplysninger fra bl.a. prosjektet "Learning from different experiences: Multilevel governance of health and care services in Denmark and Norway" har gitt en god bakgrunn for utarbeidelse av boken.
I boken analyseres likheter og forskjeller i den politiske og administrative samordningen mellom spesialisthelsetjenestene og kommunene i Danmark og Norge. Søkelyset rettes blant annet mot forhandlinger om samarbeidsavtaler og samarbeidsutvalg, kommunal medfinansiering av spesialisthelsetjenester, interessemotsetninger og innflytelsesforhold, strukturendringer og lokaliseringsstrid.

Bokprosjektet har vært et samarbeid mellom forskere fra International Research Institute of Stavanger (IRIS), Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) og København Universitet (KU).

Boken henvender seg til alle som er interessert i utviklingen i helsevesenet og helsepolitikken.

Boken er produsert og utgitt av FAGBOKFORLAGET og kan bestilles her, isbn: 978-82-450-1431-0