Til%20hjemmeside
Forskerteam:
Hilmar Rommetvedt, prosjektleder, IRIS
Nils Asle Bergsgard, IRIS/HiT
Svein Ingve Nødland, IRIS
Gunnar Thesen, IRIS/UiS
Andreas Nordang Uhre, IRIS
Anders Vassenden, IRIS/UiS
Gunn Vedøy, IRIS
 
Frivillig%20jobb%20pensjonister%20web
Pensjonister i friviilig arbeid. Foto: regjeringen.no
hstrek-web

Velferdsstaten og sivilsamfunnets organisasjoner


Målet med denne studien er å gi en bedre forståelse av frivillige organisasjoner og interesseorganisasjoners betydning for utvikling av den norsk velferdsstaten.

I en tid med økende mangfold står den universalistiske norske velferdsstaten overfor nye utfordringer. I denne situasjonen er et voksende og mer variert organisasjonssamfunn av stor betydning. På den ene siden kan sivilsamfunnets organisasjoner fremme et større mangfold av interesser og på den måten legge større press på velferdsstaten. På den andre siden kan frivillige organisasjoner bidra til løsningen av velferdsproblemene ved å komme med nye innspill til utviklingen av politikken, ved å bidra til en bedre iverksetting av nye tiltak, og ved å initiere og levere ulike velferdstjenester. 

Prosjektet omfatter fire delprosjekter:
  1. Innovasjon eller standardisering av velferdstjenester.
  2. Innvandrere, sivilsamfunnsorganisasjoner, religion og velferdsstat.
  3. Organiserte interesser og velferdspolitikk i et mer mangfoldig samfunn.
  4. Komparative perspektiver på sivilsamfunnets organisasjoner og den norske velferdsstaten.

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd via FoU-programmet «Velferd, arbeidsliv og migrasjon (VAM)».

Prosjektet, med navn «Pluralisation, the welfare state and civil associations», har en egen nettside med mer utfyllende informasjon. Denne er utformet på engelsk og kan nåes via denne link>