Regioner og regionalisering

Innenfor forskningstema regioner og regionalisering analyseres samfunns- og næringsutvikling, politikkutforming og politisk organisering innenfor ulike romlige kontekster. Forsknings­porteføljen omfatter (1) komparative studier av utvikling og styring (herunder governance) i norske storbyregioner, (2) nasjonale og internasjonale komparative studier av økonomiske, politiske og kulturelle regionaliseringsprosesser og av relasjonen mellom forvaltningsnivåene og (3) framtidsstudier innenfor spesifikke fagområder kombinert med medvirkningsbaserte og strategiorienterte scenarier  .  

Pågående prosjekt og forskningstema:
Konsekvenser av økt veiansvar i fylkeskommunene
Utfordringer for norske byregioner
Scenarier 2029
Interregs betydning for norsk regionalt utviklingsarbeid
Kultur for innovasjon?
Det nye regionale Norge
Oljeøkonomiens geografi
Storbyenes bruk av Urban Audit
Styringsnettverket i by- og landsdelsregioner
Regional innovation cultures
Et kunnskapsbasert Norge: petroleumsklyngen


Utvalgte avsluttede prosjekt:
Regional slagkraft
Evaluering av Greater Stavanger
Evaluering av bruken av fylkesplanen i Rogaland
Samhandling mellom regjering og fylkeskommune
Regionalisme i Vest-Europa
Miljø og samfunnsmessige konsekvenser av Petroleumsscenario 2030 for Barentsregionen