STAVANGER fra oljehovedstad til kulturhovedstad

hstrek-web

Sosiale endringer, verdiendringer og kultur

I perioden 2011 - 2014 skal IRIS i samarbeid med UiS og UiB gjøre en studie av betydningen av de raske sosiale endringene som har preget Stavanger. Prosjektet har fått den engelske tittelen "Rapid social change, value transformation and the field of culture. The city of Stavanger as a prism." Prosjektet finansieres av Forskningsrådets program for fri prosjektstøtte. Forskningsprosjektet bygger bl.a. på studien av Stavanger som europeisk kulturhovedstad i 2008.

Stavanger2008: En riktig avgjørelse

Resultatene fra et stort forskningsprosjektet viser at holdningene til kulturlivet har ikke endret seg som følge av at Stavanger-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008. Det forhindrer ikke folk flest i å være enige i at kulturhovedstadsåret var en riktig satsing.

I forbindelse med at Stavanger-regionen var europeisk kulturhovedstad i 2008, har IRIS gjennomført et større forskningsprosjekt sammen med Universitetet i Stavanger (UiS). Prosjektet har bestått av en hovedstudie og to spesialstudier. Resultatene fra hovedstudien om innbyggernes opplevelse, og en spesialstudie om kulturaktørenes vurderinger av Stavanger2008 er nå klare.

Resultatene ble lagt fram onsdag 23. september på et Kulturdialog-arrangement i regi av Stavanger kommune. Rapportene har siden også blitt presentert for kulturutvalget.
bilde
Foto: Stavanger2008/Emile Ashley
Last ned rapportene her:
Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik kulturaktørene ser det (IRIS rapport 2009/199 - pdf)

Stavanger-regionen som europeisk kulturhovedstad - slik innbyggerne ser det (IRIS rapport 2009/203 - pdf)

Riktig satsing

Et overveldende flertall mente både før og etter kulturhovedstadsåret at dette var en riktig satsing. Nesten fire av fem spurte på Nord-Jæren og mer enn halvparten av de spurte i de andre Rogalandskommunene, mener at Stavanger2008 skapte en god stemning i byen og regionen.

Et av målene med Stavanger2008 var å påvirke innbyggerne i regionen til å bli mer åpne og tolerante, slik kulturhovedstadens visjon om en ”Open Port” ga uttrykk for. Undersøkelsene viser imidlertid at det har vært små endringer i holdningene til slike verdier. Dette må ses i lys av tidligere undersøkelser som viser at holdningene i Stavanger-området var relativt åpne sammenlignet med andre deler av landet også før kulturhovedstadsåret gikk av stabelen.

Les: Resultatene fra hovedstudien

Ambivalens hos kulturaktørene
Kulturlivets vurderinger av Stavanger2008s ettervirkninger er varierte, til dels motstridende og ofte nokså ambivalente. - Stavanger2008 førte til at kulturlivet ble styrket, men ikke så mye som det kunne og burde blitt, synes å være konklusjonen.

Les: Kulturaktørenes vurderinger av Stavanger2008

Vil du vite mer?
Les mer om kulturaktørenes erfaringer med Stavanger2008

Les mer om innbyggernes vurderinger av kulturhovedstadsåret
 

PUBLISERINGERSpørreskjema benyttet i hovedstudien
Telefonskjema 2007
Postskjema 2007
Telefonskjema 2009
Postskjema 2009

Tidsplan:
2006-2009

Finansiering:
Stavanger2008 IKS

Partnere:
Universitetet i Stavanger

Referansegruppens medlemmer:
Ellen Aslaksen (Norsk kulturråd)
Knut Helland (UiB)
Dorte Skot-Hansen (Danmarks Biblioteksskole)
Torvald Øgaard (UiS)

Observatører i ref. gruppe:
Marit Boyesen (UiS)
Rolf Norås (Stavanger2008)