Foto: Å.Finnestad

Skal veier bygges etter magefølelsen?

Det er ikke Hemsedal eller Hardangervidda som gir den beste veien mellom Bergen og Oslo, men E134 over Haukeli.

Artikkel, seniorforsker Stian B.Bayer i BergensTidende, 21.01.2016

Samferdsel er en sektor der dårlige prioriteringer gjør at vi får mindre igjen for investeringene enn vi kunne ha fått, viser rapporten fra produktivitetskommisjonen som kom i fjor (NOU 2015:1).

Bakgrunnen er blant annet utregninger fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) som viser at dersom prosjektene i Nasjonal transportplan (2014- 2023) hadde blitt valgt strengt etter samfunnsøkonomisk lønnsomhet, ville planen ha en netto nytte på 49 milliarder kroner. Planen som faktisk ble vedtatt av Stortinget, hadde en netto nytte på minus 9 milliarder kroner.

Skal Norge få mer igjen for milliardene som investeres i samferdselssektoren, er det på høy tid at beslutninger i større grad følger fagetatenes anbefalinger. Dersom samferdselsministeren skulle være i tvil om hvem han bør lytte til når øst-vest-korridoren skal velges, er vårt råd utvilsomt: Følg anbefalingen til Statens vegvesen!

Les hele artikkelen i Bergens Tidende>

Du kan også lese andre, relaterte artikler her> 
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no