Kontakt

Kåre Hansen


Artikkel/Media:
Er Statoils makt en sikkerhetsrisiko?
Kronikk, mars 2015

Vellykket samarbeid på tvers mellom virksomheter kan være krevende 
Les artikkel i Stavanger Aftenblad 28.09.2016

 
sikkerhet
Foto: IRIS

Sikkerhet og risiko

Sentrale forskningstema på dette feltet er HMS-kultur, atferds- versus kulturbaserte perspektiver på sikkerhet, organisatorisk sikkerhet, opplevd risiko, tillitens betydning for sikkerhet, ivaretakelse av sikkerhet og pålitelighet i endringsprosesser, samt utvikling av gode og pålitelige måleverktøy på HMS.

Sikkerhetsforskningen ved IRIS har en lang tradisjon, er variert og rettet mot ulike aktører og sektorer: Petroleumsindustrien, trafikk og transport, bygg- og anlegg, fiske, jordbruk, myndighetsregulering og beslutningsstøtte for å nevne noen. Denne forskningen har gitt oss et mangfold av perspektiver i form av ulike teoretiske og metodiske tilnærminger.

Innenfor temaområdet samarbeider IRIS med Universitetet i Stavanger gjennom Seros.

Utvalgte prosjekter:
Digitalisering - konsekvenser for HMS og arbeidsorganisering 
Sikkerhetskulturen i Norsk Landbruk
Sikkerhetskulturen i kraftnæringen
Risikonivået i norsk oljevirksomhet, Resultater RNNP2015
Sikkerhetskultur i norsk landbruk
Tilsynsstrategi og HMS-regelverk i norsk petroleumsvirksomhet
Unge arbeidstakere i bygg og anlegg
Læring av hendelser i Statoil
IT-tryggleik i integrerte operasjonar
Utvikling av systematisk HMS-arbeid
HMS og kultur