Sykefravær og inkludering

For å bedre kunne forklare fenomenet sykefravær, søker vi å se ulike nivåer som arbeidsplass, gruppe- og individ i sammenheng. Vi forsker blant annet på virksomheters IA-arbeid, samt inkludering av personer utenfor arbeidslivet.
Innenfor temaområdet samarbeider IRIS med Universitetet i Stavanger, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Høyskolen i Oslo bl.a. via forskningsprosjektet "Evaluering av raskere tilbake", et oppdrag for Arbeidsdepartementet. Prosjektet skal evaluere regjeringens storsatsing på raskere tilbakeføring av sykmeldte til arbeidslivet.

Prosjekter og forskningstema:
Evaluering av raskere tilbake
IA-forankring i ledelsen
Inkluderende arbeidsliv i praksis
Tilretteleggingspraksis - hva hemmer og fremmer tilrettelegging?
Reorganisering av spesialisthelsetjenesten og sykefravær
Utredning av kunnskap om sykefravær i offentlig sektor
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no