Sykefravær og inkludering

For å bedre kunne forklare fenomenet sykefravær, søker vi å se ulike nivåer som arbeidsplass, gruppe- og individ i sammenheng. Vi forsker blant annet på virksomheters IA-arbeid, samt inkludering av personer utenfor arbeidslivet.
Innenfor temaområdet samarbeider IRIS med Universitetet i Stavanger, Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Høyskolen i Oslo bl.a. via forskningsprosjektet "Evaluering av raskere tilbake", et oppdrag for Arbeidsdepartementet. Prosjektet skal evaluere regjeringens storsatsing på raskere tilbakeføring av sykmeldte til arbeidslivet.

Prosjekter og forskningstema:
Evaluering av raskere tilbake
IA-forankring i ledelsen
Inkluderende arbeidsliv i praksis
Tilretteleggingspraksis - hva hemmer og fremmer tilrettelegging?
Reorganisering av spesialisthelsetjenesten og sykefravær
Utredning av kunnskap om sykefravær i offentlig sektor