Velferdsteknologi
hstrek-web

Velferdsteknologi


Samfunnsavdelingen har jobbet med velferdsteknologi i flere år. Vi er opptatt av velferdsteknologi i tjenesteytingen sett fra kommunens perspektiv, bruk av velferdsteknologi i hjemmet sett fra brukernes perspektiv og utviklingen av teknologi sett fra leverandørens perspektiv. Dette er perspektiver vi har benyttet oss av når vi har studert implementering av velferdsteknologi.

Vi er aktivt medlem i Norwegian Smart Care Cluster. I tillegg deltar vi i EU-nettverket EIP AHA (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), både som medlemmer, som del av Stavanger-regionens “Reference site” og som aktive deltakere i handlingsgruppen Independent living.


Nyere forskingsfunn:
  • En aldrende befolkning, flere kroniske og sammensatte sykdommer samt en antatt mangel på helsepersonell har gjort det nødvendig å tenke nytt om organisering av helse- og omsorgssektoren.  En del av den nasjonale strategien baserer seg på utvikling og bruk av velferdsteknologi. I utvikling av velferdsteknologi vil entreprenøren og produsenten typisk være sluttbrukeren og tjenesteleverandør teknisk overlegen, noe som kan hemme kommunikasjonen og forsinke eller stoppe implementeringen av nye løsninger. Alle interessenter bør derfor engasjeres for å skape en felles forståelsesramme knyttet til reelle behov. Produktet og tjenesten må utformes slik at fordelene kommer tydelig fram uten at det krever en radikal ommøblering av brukernes etablerte kunnskaper. Vi vil antakelig se at privatpersoner selv må ta et større ansvar for egen helse og livskvalitet, ettersom folk skal bo lengre hjemme. Involvering av frivillige og pårørende vil bli viktig.

Utvalgte prosjekter: