Prosessen fram til åpning - Informasjon til alle ansatte

shutterstock 319127498

AD-gruppen

arbeidsgrupper

Administrative områder

Økonomi/regnskap/prosjektstyring

IT

HR

Kvalitetssystemer og beredskap

Kommunikasjon

Faglige områder

Teknologi og energi

miljø

samfunn

klima

helse

Kommersialisering

Infrastruktur