ullrigg iris
Foto:IRIS


Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover

28.08.2018

En nyere studie konkluderer med at det blir økning i antall nyansettelser i olje- og gass relatert næring de kommende årene.

En oppdatert studie som IRIS har utført for Norsk Olje og gass, om arbeidskraft i olje- og gassindustrien i tidsrommet 2018-2022, viser at det er et stort behov for nyansettelser i fremtiden. 
Den største delen av nyansettelsene vil være erstatning for aldersavgang. Næringen nærmer seg et generasjonsskifte.

Les siste rapport sluttført i august 2018 >

Tidligere studier med relevans for temaet finner du her >

Norsk olje og gass >


 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Les mer

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Les mer

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Les mer

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Les mer

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Les mer

THE NORCE AWAKENS
Les mer

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Les mer

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Les mer

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Les mer

Studied atmospheric circulation on Mars
Les mer

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no