mg 8043 copy
Hilmar Rommetvedt


Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA

03.08.2018

Forskningsleder i IRIS Samfunnsforskning, Hilmar Rommetvedt har blitt valgt inn i styret (Executive Committee) til IPSA som er verdensorganisasjonen for statsvitere.

IPSA står for International Political Science Association og valget fant sted under verdenskongressen som gikk av stabelen i Brisbane i Australia fra 21.-25. juli 2018.

- Det er en stor ære for meg å bli valgt inn i hovedstyret med støtte fra statsviterforeningene i en rekke land. En enestående mulighet for å følge med på den globale forskningsfronten og ikke minst å bygge internasjonalt nettverk, sier Rommetvedt.

Hilmar Rommetvedt har sammen med 15 andre styremedlemmer blitt valgt for perioden 2018-2020. Verdenskongressen som var den 25. av sitt slag hadde 2.200 deltagere fra hele verden. Det ble avholdt 500 paneler med presentasjon  av nye forskningsresultater.  

Publisering og akademisk frihet
IPSA har også om lag 50 forskningskomiteer. En av de eldste er Research Committee of Legislative Specialists der Rommetvedt har sittet i styret siden 2003. Siden 2012 har  han vært denne forskningskomiteens programsjef med ansvar for koordinering av komiteens paneler på de tre siste verdenskongressene. Rommetvedt trer nå ut av dette styret for å gå inn i hovedstyret, og for å gå inn i 2 underkomiteer for hhv. publisering og akademisk frihet.   

Marianne Kneuer fra Tyskland ble valgt som ny president for IPSA.

Les mer om IPSA og det nye styret her.
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Les mer

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Les mer

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Les mer

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Les mer

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Les mer

THE NORCE AWAKENS
Les mer

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Les mer

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Les mer

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Les mer

Studied atmospheric circulation on Mars
Les mer

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no