dsc 7230
Ola Elvestuen foreviger en av rekene. Foto: IRIS


Klima- og miljøministeren besøkte IRIS

13.06.2018

En engasjert og imponert Ola Elvestuen besøkte IRIS Miljø sitt internasjonale havforskningssenter i Mekjarvik. Her fikk ministeren se hvordan IRIS forsker på mikroplast, koraller og reker.

Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen besøkte onsdag 13. juni IRIS Miljø i Mekjarvik sammen med en delegasjon bestående av bl.a. Fylkesmiljøvernsjef i Rogaland, May Britt Jensen og ordfører i Randaberg, Kristine Enger.

- Det fagtunge internasjonale miljøet i IRIS Miljø imponerer. Forskningen innen mikroplast i slam, oljeboring og koraller samt miljøpåvirkningen av rekebestanden har gjort stort inntrykk, sa Fylkesmiljøvernsjef, May Britt Jensen etter besøket.

Mikroplastproblemet undersøkes
Seniorforsker Allesio Gomiero forteller at IRIS Miljø - sammen med IVAR - for øyeblikket jobber med å undersøke slam fra renseanlegget for å finne ut hvor stort problemet med mikroplast er. Neste steg er å utvikle en metode til å undersøke hvor stor biologisk effekt mikroplast har i bl.a. is, snø, vann og jord. Ifølge Allesio er det interessant å undersøke om og på hvilken måte mikroplast eventuelt opptas i næringskjeden (fisk etc.) og om det til slutt kan påvirke helsen til mennesker.     

Oljeboring og koraller
- Korallen, Lophelia Pertusa finnes overalt i havet i Norge og hver gang det bores en oljebrønn kan det være en risiko for disse korallene, forklarer Forskningsleder, Thierry Bausant.

​- Vi samarbeider tett med oljenæringen for å utarbeide risikovurderinger i forbindelse med boring på norsk sokkel. Akkurat nå jobber vi med prosjektet Coral Idrett, hvor vi skal finne grensetoleransen til Lophelia Pertusa. Det vil bli veldig viktig kunnskap for mange andre koralarter, avslutter Bausant.

Som avslutning på omvisningen, forklarte Seniorforsker Renée Bechmann hvordan IRIS Miljø forsker på norske reker og rekenes følsomhet overfor miljøpåvirkningen fra havbruksvirksomhet.
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Les mer

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Les mer

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Les mer

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Les mer

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Les mer

THE NORCE AWAKENS
Les mer

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Les mer

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Les mer

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Les mer

Studied atmospheric circulation on Mars
Les mer

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no