bg image
IRIS is an independent research institute with high focus on applied research within the fields of technical-natural and social sciences.
Our target areas are IMPROVED OIL RECOVERY, AUTOMATED DRILLING and environmental monitoring.
bg image
bg image

IRIS is an independent research institute with high focus on applied research within the fields of technical-natural and social sciences.

Our target areas are IMPROVED OIL RECOVERY, DIGITAL DRILLING and environmental monitoring.

Hot topics
Vindmøller og solfangere kan bli fremtiden på ForusVindmøller og solfangere kan bli fremtiden på Forus
Vindmøller og solfangere kan bli fremtiden på Forus24.03.2017Arbeidet er godt allerede i gang for å se på hvilke muligheter det er for grønn og bærekraftig energiproduksjon på Forus, i regi av prosjektet ”Energinøytralt Forus innen 2025”.EnergyRead more
Bedre samordning og målretting mellom offentlige etater kan gi flere muligheten til å bo trygt og godtBedre samordning og målretting mellom offentlige etater kan gi flere muligheten til å bo trygt og godt
Bedre samordning og målretting mellom offentlige etater kan gi flere muligheten til å bo trygt og godt23.03.2017IRIS og SNF har i samarbeid foretatt en studie av strategien «Bolig for velferd» (BfV) som ble vedtatt av fem departementer våren 2014. Tverretatlig samordning knyttet til BfV, samt intern samordning i Husbanken ble analysert i denne studien. SocietyRead more
Frafall i skolen er et gjenstridig problemFrafall i skolen er et gjenstridig problem
Frafall i skolen er et gjenstridig problem21.03.2017Unge som faller ut av videregående opplæring har større sjanse for å bli avhengig av offentlige støtteordninger enn de som fullfører. Haram kommune så tidlig behovet for å få etater og aktører til å arbeide enhetlig og har i flere år jobbet systematisk med å utvikle en arbeids- og ledelsesform som skal sikre barn og unge tidlig, rett og koordinert hjelp .SocietyRead more
Ole Ringdal blir ny direktør på Universitetet i StavangerOle Ringdal blir ny direktør på Universitetet i Stavanger
Ole Ringdal blir ny direktør på Universitetet i Stavanger15.03.2017Styret på Universitetet i Stavanger har ansatt Ole Ringdal, nåværende direktør på IRIS, i stillingen som Universitetsdirektør. Ringdal tiltrer stillingen 1. august og vil frem til det fortsette som administrerende direktør i IRIS.OtherRead more
Arbeidsinnvandring til VestlandetArbeidsinnvandring til Vestlandet
Arbeidsinnvandring til Vestlandet28.02.2017Rapporten «Arbeidsinnvandrere som ressurs i regional utvikling» presenteres for Vestlandsrådet 28. februar 2017. Vestlandet er i dag arbeidsinnvandrerregionen i Norge, og arbeidsinnvandrerne utgjør en viktig og mobil arbeidskraftressurs. SocietyRead more
Hva mener de som bor tett på oppdrettsnæringa om nettopp næringen?Hva mener de som bor tett på oppdrettsnæringa om nettopp næringen?
Hva mener de som bor tett på oppdrettsnæringa om nettopp næringen?24.02.2017Oppdrettsnæringen er en omstridt næring. Nå vil IRIS finne ut hva de som lever med oppdrettsnæringen i nabolaget synes. Innbyggerne i et lokalsamfunn ble invitert til folkemøte, med løfte om at alle fremmøtte skulle få si sin mening om næringen.SocietyRead more
Latest tweetS
linkedin small
EVENTS
12TH INTERNATIONAL ENKF WORKSHOP

Date: June 12-14, 2017
Venue: Solstrand Hotel & Bad, Os (Bergen)

Read More
CENTRES
SIGN UP FOR OUR NEWSLETTERS
First name
Last name
E-mail
Company
DrillWell
IRIS Energy
IRIS Samfunnsforskning
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:Visiting address:
P.O. Box 8046
N-4068 Stavanger
Norway

Prof. Olav Hanssensvei 15 
4021 Stavanger

 
Phone:
Fax:
General email:
+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00
firmapost@iris.no