nasjonalt ior-senter forskere-p%c3%a5-laben 7867
Foto: Alice Katharina Nielsen/UiS


Åpning av nasjonalt senter for økt oljeutvinning

24.03.2014

Onsdag 26. mars åpner statsråd Tord Lien Nasjonalt IOR-senter på Universitetet i Stavanger. Forskningssenteret skal finne løsninger som vil gi mange tusen milliarder i ekstrainntekter for Norge.

Olje- og energiministeren skal klippe snoren foran over 250 påmeldte gjester. Blant dem er representanter for petroleums- og offshoreindustrien, myndigheter, politikere, akademiske institusjoner og andre (se vedlagte program for full oversikt).  Åpningsseremonien blir etterfulgt av et vitenskapelig symposium med deltakere fra flere verdensdeler. Arrangementet starter klokka 10.00 i Tjodhallen på UiS. Alle innlegg denne dagen vil være på engelsk.
 
– Åpningen av det nasjonale IOR-senteret i Norge er en internasjonal begivenhet. Vi har deltakere fra blant annet Danmark, Nederland, USA og Japan, sier senterleder Merete Vadla Madland. 
 
IOR står for Improved Oil Recovery, eller økt oljeutvinning på godt norsk. I dag er gjennomsnittlig utvinningsrate på norsk sokkel 46 prosent. Tverrfaglig forskning innenfor kjemi, geologi, fysikk, matematikk og en rekke andre vitenskaper skal utvikle nye metoder for å få mer olje ut av steinformasjonene under havbunnen. 
 
– Vårt mål er å bidra til å få utvinningsraten opp i mot 70 prosent, sier Vadla Madland. 
 
Å få mest mulig verdier ut av eksisterende felt er et nasjonalt satsingsområde. Hver ekstra prosent i utvinningsgrad øker inntektene fra norsk sokkel med flere hundre milliarder kroner. Bedre IOR-metoder vil også være viktig for nye felt. 
 
Det er bakgrunnen for at Forskningsrådet i fjor utlyste en konkurranse om et nasjonalt forskningssenter for IOR-forskning. Kriteriet for å få senteret var vitenskapelig kvalitet, og kampen sto mellom sterke fagmiljøer i Bergen, Trondheim og Stavanger. Forskningsrådets vitenskapelige evaluering konkluderte med at konsortiet Universitetet i Stavanger, IRIS og IFE hadde den sterkeste søknaden. 

Mer bakgrunn om senterutlysningen finner du på Forskningsrådets nettsider: http://www.forskningsradet.no/no/Nyheter/Nytt_petrosenter_til_Universitetet_i_Stavanger/1253988837162?lang=no 

Mer informasjon om Nasjonalt IOR-senter på deres nettsider: www.uis.no/ior 
 
Bruk gjerne vedlagte foto ved omtale av senteråpningen. Foto: Alice Katharina Nielsen/UiS

Kontaktpersoner for pressen: 
Senterleder Merete Vadla Madland, UiS. Mobil: 913 86 589
Nestleder Kristin M. Flornes, IRIS. Mobil: 957 85 363
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive