demo2000-1
Fra venstre: Anders J. Steensen (Forskningsrådet), Tord Lien (Olje- og energiminister), Randi Hugdahl (Statoil), Oddvard Skjæveland (IRIS) og Arild Austigard (RDS). Foto: IRIS


20 millioner til fullautomatisert borelaboratorium

28.04.2016

Prosjektet «Demonstration of Automated Drilling Process Control», som ledes av IRIS, får 20 millioner kroner gjennom Demo2000. Det betyr at Ullrigg blir utstyrt med fullautomatisert robotbasert borepakke som skal integreres med andre systemer for å demonstrere automatiserte boreprosesser.

Olje- og energiminister Tord Lien hadde sammen med Forskningsrådet tatt turen til Robotic Drilling Systems på Sandnes for å markere tildelingen torsdag 28.april.
- Teknologi har gjort det mulig å nå ressurser vi for noen tiår siden ikke trodde var tilgjengelige, sa Lien under markeringen.

Direktør for Ullrigg bore- og brønnsenter, Oddvar Skjæveland, er selvfølgelig veldig glad for nyheten.
- Dette er utrolig kjekt. Automatisert boring i begrepets rette kontekst er et virkemiddel for å nå mål om effektivisering og kostnadsbesparelser, sier han.

Å bidra til å forme denne arenaen er strategisk viktig for IRIS, hvor det er viktig å være, og hvor det satses i bransjen.
- Dette er et stort prosjekt som drar veksler på kompetansen IRIS har, både fra forskningen og fra Ullrigg som er tett på industrien, sier Skjæveland.

I tillegg til IRIS, er foreløpig Robotic Drilling Systems, Sekal, Odfjell Drilling og Statoil med i prosjektet. Nå starter arbeidet med å knytte flere operatører til å støtte prosjektet.

- I takt med industrien
På Ullrigg står allerede en borerobot fra Robotic Drilling Systems, og i løpet av de neste årene blir det et fullautomatisert boreanlegg hvor industrien kan gjennomføre tester med oppdatert teknologi.

- For IRIS og Ullrigg er det viktig å flytte seg i takt med bransjen og være en tilgjengelig aktør. Med dette prosjektet kommer vi til å fortsette å være i front på automatisert boring, sier Skjæveland.

De helautomatiske robotene fra RDS effektiviserer og trygger boreoperasjoner. Å vise hvordan robotene fungerer i et reelt miljø er avgjørende, understreker administrerende direktør Arild Austigard.
- Ullrigg er fortreffelig når det kommer til å vise hvordan robotene virker, sier Austigard.

Penger også til West Drilling Products As
Prosjektet har en ramme på 80 millioner, hvor 20 kommer fra Forskningsrådet. Resten skal dekkes av aktører fra industrien og IRIS. Totalt ble 17 prosjekt tildelt samlet 128 millioner kroner i Demo2000.

I tillegg til prosjektet til IRIS, ble West Drilling Products As tildelt 15 millioner, noe som også betyr aktivitet på Ullrigg. Dette fremhever igjen viktigheten av Infrastrukturen Ullrigg Bore og Brønn Senter og dens betydning for morgendagens teknologi. 

Les mer om Demo2000 og se liste over hele tildeling på Forskningsrådet sider.
 
Norges forskningsråd har evaluert de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene
Read more

IRIS Environment and IVAR have joined forces to improve the knowledge on microplastics in the environment
Read more

New project on Environmental effects of aquaculture
Read more

Integration of environmental monitoring with risk assessment
Read more

Lanserer ny versjon av Konfliktogrammet
Read more

Mest legionella på skular, i helsebygg og idrettsanlegg
Read more

Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2016
Read more

From geosteering to squeeze treatments
Read more

Pressemelding fra Universitetet i Bergen
Read more

Samler forskning på helseteknologi
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no