demo2000-1
Fra venstre: Anders J. Steensen (Forskningsrådet), Tord Lien (Olje- og energiminister), Randi Hugdahl (Statoil), Oddvard Skjæveland (IRIS) og Arild Austigard (RDS). Foto: IRIS


20 millioner til fullautomatisert borelaboratorium

28.04.2016

Prosjektet «Demonstration of Automated Drilling Process Control», som ledes av IRIS, får 20 millioner kroner gjennom Demo2000. Det betyr at Ullrigg blir utstyrt med fullautomatisert robotbasert borepakke som skal integreres med andre systemer for å demonstrere automatiserte boreprosesser.

Olje- og energiminister Tord Lien hadde sammen med Forskningsrådet tatt turen til Robotic Drilling Systems på Sandnes for å markere tildelingen torsdag 28.april.
- Teknologi har gjort det mulig å nå ressurser vi for noen tiår siden ikke trodde var tilgjengelige, sa Lien under markeringen.

Direktør for Ullrigg bore- og brønnsenter, Oddvar Skjæveland, er selvfølgelig veldig glad for nyheten.
- Dette er utrolig kjekt. Automatisert boring i begrepets rette kontekst er et virkemiddel for å nå mål om effektivisering og kostnadsbesparelser, sier han.

Å bidra til å forme denne arenaen er strategisk viktig for IRIS, hvor det er viktig å være, og hvor det satses i bransjen.
- Dette er et stort prosjekt som drar veksler på kompetansen IRIS har, både fra forskningen og fra Ullrigg som er tett på industrien, sier Skjæveland.

I tillegg til IRIS, er foreløpig Robotic Drilling Systems, Sekal, Odfjell Drilling og Statoil med i prosjektet. Nå starter arbeidet med å knytte flere operatører til å støtte prosjektet.

- I takt med industrien
På Ullrigg står allerede en borerobot fra Robotic Drilling Systems, og i løpet av de neste årene blir det et fullautomatisert boreanlegg hvor industrien kan gjennomføre tester med oppdatert teknologi.

- For IRIS og Ullrigg er det viktig å flytte seg i takt med bransjen og være en tilgjengelig aktør. Med dette prosjektet kommer vi til å fortsette å være i front på automatisert boring, sier Skjæveland.

De helautomatiske robotene fra RDS effektiviserer og trygger boreoperasjoner. Å vise hvordan robotene fungerer i et reelt miljø er avgjørende, understreker administrerende direktør Arild Austigard.
- Ullrigg er fortreffelig når det kommer til å vise hvordan robotene virker, sier Austigard.

Penger også til West Drilling Products As
Prosjektet har en ramme på 80 millioner, hvor 20 kommer fra Forskningsrådet. Resten skal dekkes av aktører fra industrien og IRIS. Totalt ble 17 prosjekt tildelt samlet 128 millioner kroner i Demo2000.

I tillegg til prosjektet til IRIS, ble West Drilling Products As tildelt 15 millioner, noe som også betyr aktivitet på Ullrigg. Dette fremhever igjen viktigheten av Infrastrukturen Ullrigg Bore og Brønn Senter og dens betydning for morgendagens teknologi. 

Les mer om Demo2000 og se liste over hele tildeling på Forskningsrådet sider.
 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive