iris25
Photo: Hung Ngo


DrillTronics™ successfully installed on Statoil's Statfjord C

02.12.2014

The system has been developed by IRIS and commercialised by Sekal. It is the world's first permanently installed automated drilling system for conventional drilling.

After a successful commissioning on Statoil’s Statfjord C, DrillTronics™ was implemented on October 2, 2014. This made Statfjord C one of the world’s most advanced drilling rigs.

Drilling with DrillTronics™ started on October 5 and ran smoothly the entire time during all sections, from start to finish.

Read more here
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive