pb081213
Adm.dir i IRIS Kristin Flornes / Foto: IRIS


Et nytt kraftsentrum for forskning

08.11.2017

-Nå løfter vi oss opp i en ny divisjon og blir det nye kraftsentrum for forskning på Sørvestlandet! Det sa administrerende direktør Kristin Flornes under Greater Stavanger sin årskonferanse på Forus 8. november.

 I det nye forskningsselskapet, som ble lansert under Arendalsuka i august, slår IRIS seg sammen med fire av de fremste forskningsinstituttene på sør- og  vestlandet.

– Vi blir en av de største innenfor oppdragsforskning i Norge, og har ambisjoner om å være en motor i den omstillingen som vi nå står overfor. Vi vil være lendende innen forskning og innovasjon og har et sterkt ønske om å bidra til omstilling og nyskaping i næringsliv og offentlig sektor, sa Flornes.

-Sammenslåingen skal også gjøre oss med konkurransedyktig nasjonalt og internasjonalt. Vi har ambisjoner å få flere av de større nasjonale satsingene til vår del av landet. Men vi er helt avhengige av dere; lokalt næringsliv og offentlige aktører som kan være partnere i prosjektene våre.
 
Hvordan bidra til omstilling?
Flornes presenterte bredden i kompetansen i det nye instituttet, hvor petroleumsforskning fortsatt kommer til å være viktig for fagmiljøet i Stavanger i tiårene fremover. Samtidig skal instituttet være med og bidra til det grønne skiftet.

-Vi skal bidra med digitalisering og ny teknologi som kan endre måten vi arbeider på i oljeindustrien. Vi skal også bruke kompetansen vår innenfor nye områder. Våre forskere har en bred faglig bakgrunn innenfor naturvitenskap, teknologi, og samfunnsfag. Nylig har noen av våre fremste petroleumsforskere begynt å bruke kompetansen sin inn mot helse og problemstillinger som våre samarbeidspartnere på Stavanger Universitetssykehus er opptatt av. Dere har kanskje hørt om Norway Pumps and Pipes, som handler om teknologioverføring mellom olje og gass og medisin.Vi ser mange spennende muligheter med det nye forskningsinstituttet sa Flornes, og viste blant annet fram en probe utviklet av Christian Michelsen Research som kan «se» korrosjon gjennom stålvegger.

-Vår forskning skal bidra til innovasjon og til nye produkter og nye løsninger som blir tatt i bruk, sa Flornes før hun avsluttet med å poengtere at det er samarbeidet mellom næringsliv, offentlig sektor og akademia som er nøkkelen til suksess og innovasjon.
 
 
 
 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive