esp with figure
Images: Courtesy of IMBARI


Exploring DNA-based autonomous platform for monitoring the sea : opportunities for the petroleum and the aquaculture industry

25.06.2017

New article written by IRIS Environment scientist, published in the journal "VANN".


Article written by Thierry Baussant ,  published  in  Vann nr. 2 - 2017

Vannforeningen
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive