ullrigg iris
Foto:IRIS


Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover

28.08.2018

En nyere studie konkluderer med at det blir økning i antall nyansettelser i olje- og gass relatert næring de kommende årene.

En oppdatert studie som IRIS har utført for Norsk Olje og gass, om arbeidskraft i olje- og gassindustrien i tidsrommet 2018-2022, viser at det er et stort behov for nyansettelser i fremtiden. 
Den største delen av nyansettelsene vil være erstatning for aldersavgang. Næringen nærmer seg et generasjonsskifte.

Les siste rapport sluttført i august 2018 >

Tidligere studier med relevans for temaet finner du her >

Norsk olje og gass >


 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive