ullrigg iris
Foto:IRIS


Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover

28.08.2018

En nyere studie konkluderer med at det blir økning i antall nyansettelser i olje- og gass relatert næring de kommende årene.

En oppdatert studie som IRIS har utført for Norsk Olje og gass, om arbeidskraft i olje- og gassindustrien i tidsrommet 2018-2022, viser at det er et stort behov for nyansettelser i fremtiden. 
Den største delen av nyansettelsene vil være erstatning for aldersavgang. Næringen nærmer seg et generasjonsskifte.

Les siste rapport sluttført i august 2018 >

Tidligere studier med relevans for temaet finner du her >

Norsk olje og gass >


 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no