shutterstock 212209804
Foto: Shutterstock


God IRIS-omtale i Forskningsrådets ferske evalueringsrapport

01.03.2016

En ny evalueringsrapport fra Forskingsrådet slår fast at de teknisk-industrielle forskingsinstituttene i Norge er viktige for verdiskapingen i norsk industri og næringsliv, men at de bør bli enda bedre på å bidra til innovasjon. IRIS får god omtale i evalueringen.

1. mars presenterte Forskningsrådet hovedrapporten fra evalueringen av de teknisk-industrielle instituttene (energi- og miljøforskning) i Norge. Rapporten inneholder klare anbefalinger til myndighetene, Forskningsrådet og instituttene. Et internasjonalt ekspertutvalg har i 2015 evaluert de 14 teknisk-industrielle forskningsinstituttene som får statlig basisfinansiering gjennom Forskningsrådet, og IRIS kommer godt ut i denne evalueringen.
 
I evalueringen har man sett på følgende:
  • Hvor godt er de teknisk-industrielle instituttene rigget til å bidra til innovasjon og nyskapning i omstillingen av norsk næringsliv og industri?
  • Har instituttene en størrelse og struktur som gjør dem godt rustet til å nå opp i konkurransen om nasjonale og internasjonale forskningsmidler?
 
Om IRIS sine sterkeste sider nevnes blant annet:
IRIS has a leading position in drilling automation with high industry relevance in drilling, well modelling and IOR/EOR, and a high citation index. The institute has stable revenues from national markets, sound operating results and has been able to increase its operating revenues in later years.
 
So far IRIS has been very successful within traditional areas as inherited from Rogalandsforskning, and has been a hallmark in the Norwegian Oil research. IRIS provides national and international testing services, including the Ullrigg test rig which is part of the national road map for research infrastructure. In strong competition with the Bergen, Oslo and Trondheim cluster, IRIS managed to attract the national centre for IOR/EOR to Stavanger. In the international arena, IRIS cooperates and provides services in EOR and automated drilling – in collaboration with US, Russia and Brazil, and IRIS has a strong position in the highly competitive US marked. To improve its portfolio spread IRIS has identified funding from the public sector social sciences as an opportunity, and has currently no problem finding customers in the oil and gas sector. IRIS has gained substantial revenues from divesting IRIS initiated start-ups.
 
The UiS ownership of IRIS works very well, as UiS sees IRIS as a tool for collaboration and deployment. IRIS has a good cooperation with UiS, with a loosely defined division between fundamental research (UiS) and more applied research (IRIS). IRIS has already started to seriously consider tighter cooperation and also mergers with carefully selected partners.


Om sider IRIS må jobbe videre med, nevnes viktigheten av å utrede de ulike mulighetene for partnerskap eller fusjoner og Ullrigg sitt potensiale som en enda viktigere industripartner i framtiden.

Her kan du lese mer om evalueringen.
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive