dsc 1538
Forskningsleder Martin Gjelsvik og Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Foto: IRIS


Helseforskning på agendaen

28.06.2016

Helse- og omsorgsminister Bent Høie med følge la turen innom IRIS sitt kontor på Ullandhaug i dag for å høre om IRIS sin satsing på helseforskning.

Under besøket fikk de blant annet presentert ny forskning om velferdsteknologi ved forskerne Martin Gjelsvik, Brita Gjerstad og Svein Ingve Nødland hos IRIS Samfunnsforskning.  De har intervjuet drøyt ti av bedriftene i NSCC (Norwegian Smart Care Cluster) i tillegg til flere ansatte og pleiemottakere i Stavanger kommune.

Velferdsteknologi er viktig for at eldre skal kunne mestre egen hverdag og bo lenger i eget hjem, og IRIS-studien kartlegger hvordan og i hvilken grad velferdsteknologi faktisk blir implementert og brukt. Den har også undersøkt bedriftenes syn på kommuner og det offentlige som kunde. Et sentralt punkt i studien er om bedriftene anlegger et brukerperspektiv i sin produktutvikling, og dermed øker mulighetene for at løsningen faktisk blir tatt i bruk. For Bent Høie, som skulle videre i møte med hverdags-rehabiliteringsteamet i Stavanger kommune for å bli med i hjemmebesøk, var dette viktig kunnskap å ta med seg.

Helse- og omsorgsministeren var også interessert i å få en statusoppdatering på Norway Pumps & Pipes prosjektet, som han bevilget 5 millioner kroner til i 2015. Og han ble ikke skuffet over det han fikk presentert fra prosjektleder Thor Ole Gulsrud.

dsc 1548
Norway Pumps & Pipes skal stimulere til utveksling av kunnskap og teknologi mellom forskningspartnere og næringsliv, og bidra til utvikling av nye produkter, ny teknologi og nye metoder innen helse og realfag. Tidligere i vår ble det utlyst 1 millioner kroner i støtte til ulike forprosjekt, og styret i NPP mottok hele 14 søknader. 17. juni ble fem av disse ble innvilget støtte med 200.000 kroner hver. Videre kunne Gulsrud fortelle om en rekke seminar og workshops som har vært gjennomført siden oppstarten.

- At dere har fått til alt dette på så kort tid viser at vi har truffet med å innføre Pumps & Pipes-konseptet til Norge, både med hensyn til timing og idè. Nå venter jeg bare spent på at dette videreføres til å bli Europe Pumps & Pipes, sa en tydelig fornøyd Bent Høie. 

Les mer om Pumps & Pipes her.
 
Ledelse i flerkulturelle skoler
Read more

Ny utgave av «Politikkens allmenngjøring»
Read more

Sikkerhetskulturen i kraftnæringen
Read more

The great drilling automation debate
Read more

10 år med samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer
Read more

Drilling Data Hub Demonstration - New project granted funding through DEMO 2000
Read more

A DNA based tool for tackling operational and environmental challenges in aquaculture
Read more

GenoMape – using genosensors for environmental monitoring in offshore operations
Read more

Enabling onshore CO2 Capture and Storage
Read more

De siste tiårene har frafall i videregående skole vært et stadig like aktuelt tema.
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no