kristin margrethe flornes 16
Kristin Flornes tar over som adm.dir etter Ole Ringdal. Foto: IRIS


Hun skal lede IRIS videre

02.06.2017

Kristin Flornes fullførte sin doktorgrad i matematikk da hun var 28, har vært senioringeniør i Schlumberger, analytiker i kraftbransjen og har nærmere ti års fartstid i lederposisjoner i IRIS Energi. Det er altså ingen fersking som overtar sjefsstolen.

Hva er dine forventninger til jobben som administrerende direktør?
Jeg gleder meg. Det er selvsagt en stor utfordring, men jeg tror det blir en spennende utfordring. Jeg kjenner organisasjonen godt og jeg har veldig mange dyktige medarbeidere som brenner for forskningen sin og som gjør en strålende innsats hver eneste dag. Det motiverer meg veldig.

Hva er det viktigste du kan tilføre IRIS?
Jeg skal fortsette det gode arbeidet til Ole Ringdal. Han har vært en stødig og svært god toppleder for IRIS, ledet oss inn i en spennende konsolideringsprosess og startet nye satsingsområder for første gang på lenge. IRIS har blitt mer synlig og dette arbeidet har jeg tenkt å fortsette. Jeg tror det ligger store muligheter i å synliggjøre enda mer av det spennende som foregår på IRIS.

Har du en lederfilosofi?
Jeg tror jeg har en åpen og ærlig stil. Jeg har stor tillit til medarbeiderne mine og prøver å være flink til å lytte og tilpasse lederstilen til den enkelte. Når du er leder for ledere, og leder i en kunnskapsbedrift, så er de fleste selvgående med en sterk indre motivasjon. Ledelsen skal prioritere og gjøre strategiske valg, men forskerne må ha stor frihet innenfor de rammene vi har.  Jeg er opptatt av at ansatte skal få bruke sine sterke sider og jobbe med det de er gode til. Jeg prøver også alltid å omgi meg med folk som er mer faglig kompetente enn meg selv og tilstreber mangfold både i ledergruppen og i organisasjonen som helhet. Det betyr også at jeg har mange i organisasjonen som kan gi meg gode råd når jeg står overfor en utfordring.  
 
Hvis du ser tilbake på årene dine i IRIS - hva er du mest stolt av?
Siden jeg kommer fra energiavdelingen, må jeg nesten si at jeg er veldig stolt av det vi har fått til i IRIS Energi de siste ti årene. Vi har lykkes med mange store, langsiktige satsinger som SFI-senteret DrillWell, det Nasjonale IOR senteret og forskingsinfrastrukturene Ullrigg og OpenLab drilling. Olje og gass er vårt hovedområde og vi er ledende innenfor digitalisering av boreprosessen, økt utvinning, simulering og data assimilering. Ellers er jeg stolt av at IRIS har fått et solid fotfeste i det internasjonale markedet og har oppnådd anerkjennelse innen både samfunnsforskning og biotek/marin miljøforskning.
 
Hva er din største tabbe som leder?
Jeg har gjort mange tabber som leder. Noen oppdager du med en gang, mens andre tar det lengre tid å oppdage. Det er vanskelig å trekke frem en stor tabbe, men som leder har du det overordnede ansvaret og må sørge for å rydde opp uansett.

Utenom å gjøre IRIS enda bedre de neste årene, har du andre ting som er viktig for deg å gjennomføre?
I tillegg til å sørge for god drift og at vi lykkes i konkurransen om forskningsoppdrag både nasjonalt og internasjonalt, så har jeg vel ett hovedoppdrag. Det er å bidra til at konsolideringsprosessen blir vellykket. Med et samlet Sør-Vestlandsinstitutt ligger det store muligheter for økt forskningsaktivitet både i Rogaland, Hordaland og Agder. På det personlige plan så har mannen min og jeg planer om den store reisen i forbindelse med sølvbryllupet vårt i 2018. Afrika er et kontinent vi ikke har besøkt ennå. Bare ungene slipper å «se på gammel stein» så blir nok de også med.

Noe alle i bransjen er opptatt av, er digitalisering. Hvordan ser du på utviklingen?
Selv om min generasjon ikke har vokst opp med smarttelefon, brukte jeg faktisk konfirmasjonspengene mine til å kjøpe min første PC. Jeg har programmert siden jeg var 14 og har alltid hatt stor interesse for ny teknologi. Det er en av grunnene til at jeg begynte å jobbe i IRIS. IRIS har holdt på med digitale løsninger i flere tiår, og nå skjer det mye som kanskje kan revolusjonere bransjen. Endelig ser det ut til at vi kan utnytte all den informasjonen som ligger i data som er tilgjengelig, og det synes jeg er utrolig fascinerende.

I dagens digitale tidsalder der man er pålogget det meste av døgnet, hvordan setter du grenser for arbeidet?
Jeg prøver å legge fra meg mobilen når jeg kommer hjem. Det er ikke alltid like lett, men ungene er flinke til å si fra. Ofte prøver jeg å få unna ting raskt og derfor hender det jeg sender mail både seint og tidlig. Det er avstressende for meg, men jeg forventer ikke svar fra medarbeiderne mine utenom arbeidstid.

Hva gjør du når du ikke jobber eller reiser mellom de ulike IRIS-kontorene?
Da er jeg mest mulig sammen med familien min, leser bøker eller går fjellturer. I vår har jeg dessuten fått meg personlig trener på et lokalt treningssenter. Jeg har ikke store ambisjoner, men datteren min og jeg har meldt oss på et mosjonsløp i Frankrike. Vi får se hvordan det går.
 

Fakta om Kristin:

 

Navn: Kristin M. Flornes
Stilling: Konstituert adm. dir. i IRIS
Født: 1969
Familie: Mann og tre barn på 10, 16 og 22 år.
Utdannelse: Siv.ing. og. Dr.ing. i matematikk fra NTNU, styrekompetansekurs fra BI
Lederkarriere: Leder i IRIS siden 2008. Først som forskningssjef og senere som avdelingsdirektør IRIS Energi.

 

IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive