elek foredrag
Foto: Dan-Erik Aggvin/Distrikssenteret


Hvilke resultater har Byregionprogrammet gitt?

04.06.2018

​​​​​​Einar Leknes la frem funn fra IRIS Samfunnsforskning og NIBRs evaluering av KMDs storsatsing "Utviklingsprogrammet for byregioner (2014-2018)" på avslutningskonferansen i Kristiansand, 30.mai.

Til sammen 220 kommuner har deltatt i programmet som har rommet 37 prosjekter fra småsenterregioner, småbyregioner og mellomstore byregioner.  Byregionprosjektene har styrket de institusjonelle forutsetningene for økonomisk vekst på lengre sikt i om lag 2/3 av byregionene. Programmet har i hovedsak vært vellykket – gitt byregionenes sterkt varierende forutsetninger og den uheldige innvirkningen kommunereformen fikk i en god del tilfeller. 

Evalueringsrapporten publiseres i september. 

Presentasjonen kan du se her>

Delrapport 1 kan leses her>

 
Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Successful PDE Software Frameworks conference in Bergen
Read more

Klima- og miljøministeren besøkte IRIS
Read more

Collaboration and digitalization
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no