elek foredrag
Foto: Dan-Erik Aggvin/Distrikssenteret


Hvilke resultater har Byregionprogrammet gitt?

04.06.2018

​​​​​​Einar Leknes la frem funn fra IRIS Samfunnsforskning og NIBRs evaluering av KMDs storsatsing "Utviklingsprogrammet for byregioner (2014-2018)" på avslutningskonferansen i Kristiansand, 30.mai.

Til sammen 220 kommuner har deltatt i programmet som har rommet 37 prosjekter fra småsenterregioner, småbyregioner og mellomstore byregioner.  Byregionprosjektene har styrket de institusjonelle forutsetningene for økonomisk vekst på lengre sikt i om lag 2/3 av byregionene. Programmet har i hovedsak vært vellykket – gitt byregionenes sterkt varierende forutsetninger og den uheldige innvirkningen kommunereformen fikk i en god del tilfeller. 

Evalueringsrapporten publiseres i september. 

Presentasjonen kan du se her>

Delrapport 1 kan leses her>

 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no