elek foredrag
Foto: Dan-Erik Aggvin/Distrikssenteret


Hvilke resultater har Byregionprogrammet gitt?

04.06.2018

​​​​​​Einar Leknes la frem funn fra IRIS Samfunnsforskning og NIBRs evaluering av KMDs storsatsing "Utviklingsprogrammet for byregioner (2014-2018)" på avslutningskonferansen i Kristiansand, 30.mai.

Til sammen 220 kommuner har deltatt i programmet som har rommet 37 prosjekter fra småsenterregioner, småbyregioner og mellomstore byregioner.  Byregionprosjektene har styrket de institusjonelle forutsetningene for økonomisk vekst på lengre sikt i om lag 2/3 av byregionene. Programmet har i hovedsak vært vellykket – gitt byregionenes sterkt varierende forutsetninger og den uheldige innvirkningen kommunereformen fikk i en god del tilfeller. 

Evalueringsrapporten publiseres i september. 

Presentasjonen kan du se her>

Delrapport 1 kan leses her>

 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive