randi valestrand 2
Research Director, Randi Valestrand.


IRIS awarded PETROMAKS-2 funding

16.01.2018

Going to contribute to the development of the next generation of digital field- and reservoir control tools.

-We are extremely happy about this award and find it flattering to be mentioned on the website of the Norwegian Research Council, when the 2017 awards were made in December, says IRIS Research Director, Randi Valestrand.

​Petromaks-2 write in their statement: "IRIS has received funds to carry out a significant improvement and to develop the next generation of field development- and reservoir control tools by integrating massive amounts of reservoir data in a completely new way for data assimilation, modeling updates and decision making. This is going to be an important part of the so called digital oil fields og will be used for analyzing uncertainties and offer better decisions for well planning, field development plans and production strategies."

​Petromaks also write that these projects have the potential to create new possibilities within the digital transformation that the industry is facing now.
 

​-Vi er svært glade for tildelingen av dette prosjektet og synes det er flott at det ble anerkjent og omtalt på Norges Forskningsråd sine nettsider da 2017-tildelingene ble annonsert i desember, sier forskningssjef i IRIS Randi Valestrand.

Petromaks2 skriver blant annet i tildelingen.

- IRIS har fått midler til et stort løft for å utvikle neste generasjons feltutviklings- og reservoarstyringsverktøy ved å integrere massive mengder reservoardata på en helt ny måte for dataassimilasjon, modelloppdateringer og beslutninger. Dette blir en viktig brikke for såkalte digitale oljefelt, og skal brukes til å analysere usikkerhet og gi bedre probabilistiske beslutninger for brønnplanlegging, feltutviklingsplaner og produksjonsstrategier.

Videre sier Petromaks2 at dette er et av mange prosjekter som treffer den tverrgående prioriteringen på digitalisering veldig godt. Disse prosjektene vil kunne skape nye muligheter innenfor den digitale transformasjonen bransjen er inne i.

Les hele saken her
Foten innanfor? - Evaluering av aspirantordninga
Read more

Vil bruke oljeteknologi - på hjertepasienter
Read more

Han skal lede Ullrigg: Gunleik Sandsmark brenner for kompetanseutvikling
Read more

Kan vi gripe mulighetene i bioenergi og CO2-fangst?
Read more

Meet Kay Raymond
Read more

Disputas
Read more

IRIS in dialogue with local community and stakeholders on aquaculture and social acceptance
Read more

Medical and oil & gas innovate together
Read more

IRIS awarded PETROMAKS-2 funding
Read more

Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2017
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no