dsc 6494
Fra venstre: Ying Guo (IRIS), Harald Minge (Næringsforeningen) og Siri Kalvig (UiS). Foto: IRIS


Kan vi gripe mulighetene i bioenergi og CO2-fangst?

01.02.2018

Seminaret i Risavika Gas Centre hadde fokus på konkrete muligheter for å realisere et lavutslippssamfunn der bioøkonomi og bioenergi står sentralt og hvor Co2 kan reduseres, fanges, brukes og lagres. Og ikke minst hvordan dette kan gjøres til god butikk for Stavangerregionen.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge innledet seminaret tirsdag den 30. januar med å understreke nødvendigheten av å tiltrekke nye bedrifter til Stavangerregionen og jobbe med å legge til rette for nyetableringer. Dette krever politisk vilje.

– Vi har alle fortrinnene her i form av kunnskap, råvarer og et stort marked. Stikkordet her er spesifikk satsing. Kanskje dette kan bli et prestisjeprosjekt for oss?, spurte Minge.

Kraftsenter for omstilling
Leder for nettverk for miljøvennlig energi ved UiS, Siri Kalvig presenterte bl.a. Smart Energy Lab eller Future Energy Hub som det snart skal hete. Kalvig har et sterkt ønske om at UiS Campus og Rogaland skal bli et ledende energilaboratorium – en arena og et kraftsenter for energiomstilling.

– Rogaland er best til å ta denne posisjonen, sa Kalvig. 

Kommersialisering er viktig
Senior Business Developer i IRIS, Ying Guo var meget fornøyd med dagens møte. Hun synes det var veldig kjekt å se så mange mennesker møtte opp, og var glad for at det akkurat var plass til alle.

– Bioenergi og bioøkonomi for lavutslippssamfunn var gjerne et litt uvant tema, men folk var veldig konsentrerte og lyttende. Og det var representanter for en del forskjellige bedrifter til stede i tillegg til Validé og fylkeskommunen. Det er viktig å fokusere på noe som har forutsetningene for å kunne lykkes. En ting er å lykkes med teknologien og kommersialiseringen, men evnen til oppskalering slik at det blir levedyktige bedrifter som også gir flere arbeidsplasser er utrolig viktig. Og her i Risavika hvor vi har dette flotte testanlegget, kan vi hjelpe et stykke på vei til suksess, sa Guo.       

Dagens innlegg:

Industrieventyret som forvitret – hva har vi lært? ved rådgiver Gunnar Kleppa.
Ocean Forest: Bærekraftig mat og biomasse fra havet, ved Anders Karlsson-Drangsholt, Bellona.
Biogass, sirkulærøkonomi og lavkarbonsamfunnet, ved Egil Vigdel, AGRI-E.
Status Microalger, ved Svein Dahle, MicroA.
Risavika testanlegget, ved Arild Johannesen, IRIS.
Verdiskapning fra C1-gasser gjennom fermentering, ved Susanne Gitlesen og Catherine Boccadoro, IRIS.
Mulighetsstudier av fullskala Co2-håndtering i Norge, ved Ying Guo, IRIS.
Smart Energy Lab, ved Siri Kalvig, UiS.
 
OpenLab Drilling in use at the University of Stavanger
Read more

Machine learning for improved drilling
Read more

HelseCampus Ullandhaug presented in Austin
Read more

Ny bok: KVALITETSFORHANDLINGER - Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur
Read more

SPE/IADC Drilling Conference 2018
Read more

Ny rapport: Om HMS-effekter av digitalisering
Read more

One step towards greener IOR
Read more

IRIS and IVAR are further developing knowledge on microplastics
Read more

UTÅLMODIG LANGSIKTIGHET
Read more

Lokalsamfunnet i Finnøy har fått si sin mening om det å leve i naboskap med oppdrettsnæringen
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no