dsc 6494
Fra venstre: Ying Guo (IRIS), Harald Minge (Næringsforeningen) og Siri Kalvig (UiS). Foto: IRIS


Kan vi gripe mulighetene i bioenergi og CO2-fangst?

01.02.2018

Seminaret i Risavika Gas Centre hadde fokus på konkrete muligheter for å realisere et lavutslippssamfunn der bioøkonomi og bioenergi står sentralt og hvor Co2 kan reduseres, fanges, brukes og lagres. Og ikke minst hvordan dette kan gjøres til god butikk for Stavangerregionen.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge innledet seminaret tirsdag den 30. januar med å understreke nødvendigheten av å tiltrekke nye bedrifter til Stavangerregionen og jobbe med å legge til rette for nyetableringer. Dette krever politisk vilje.

– Vi har alle fortrinnene her i form av kunnskap, råvarer og et stort marked. Stikkordet her er spesifikk satsing. Kanskje dette kan bli et prestisjeprosjekt for oss?, spurte Minge.

Kraftsenter for omstilling
Leder for nettverk for miljøvennlig energi ved UiS, Siri Kalvig presenterte bl.a. Smart Energy Lab eller Future Energy Hub som det snart skal hete. Kalvig har et sterkt ønske om at UiS Campus og Rogaland skal bli et ledende energilaboratorium – en arena og et kraftsenter for energiomstilling.

– Rogaland er best til å ta denne posisjonen, sa Kalvig. 

Kommersialisering er viktig
Senior Business Developer i IRIS, Ying Guo var meget fornøyd med dagens møte. Hun synes det var veldig kjekt å se så mange mennesker møtte opp, og var glad for at det akkurat var plass til alle.

– Bioenergi og bioøkonomi for lavutslippssamfunn var gjerne et litt uvant tema, men folk var veldig konsentrerte og lyttende. Og det var representanter for en del forskjellige bedrifter til stede i tillegg til Validé og fylkeskommunen. Det er viktig å fokusere på noe som har forutsetningene for å kunne lykkes. En ting er å lykkes med teknologien og kommersialiseringen, men evnen til oppskalering slik at det blir levedyktige bedrifter som også gir flere arbeidsplasser er utrolig viktig. Og her i Risavika hvor vi har dette flotte testanlegget, kan vi hjelpe et stykke på vei til suksess, sa Guo.       

Dagens innlegg:

Industrieventyret som forvitret – hva har vi lært? ved rådgiver Gunnar Kleppa.
Ocean Forest: Bærekraftig mat og biomasse fra havet, ved Anders Karlsson-Drangsholt, Bellona.
Biogass, sirkulærøkonomi og lavkarbonsamfunnet, ved Egil Vigdel, AGRI-E.
Status Microalger, ved Svein Dahle, MicroA.
Risavika testanlegget, ved Arild Johannesen, IRIS.
Verdiskapning fra C1-gasser gjennom fermentering, ved Susanne Gitlesen og Catherine Boccadoro, IRIS.
Mulighetsstudier av fullskala Co2-håndtering i Norge, ved Ying Guo, IRIS.
Smart Energy Lab, ved Siri Kalvig, UiS.
 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive