dsc 7230
Ola Elvestuen foreviger en av rekene. Foto: IRIS


Klima- og miljøministeren besøkte IRIS

13.06.2018

En engasjert og imponert Ola Elvestuen besøkte IRIS Miljø sitt internasjonale havforskningssenter i Mekjarvik. Her fikk ministeren se hvordan IRIS forsker på mikroplast, koraller og reker.

Klima- og miljøminister, Ola Elvestuen besøkte onsdag 13. juni IRIS Miljø i Mekjarvik sammen med en delegasjon bestående av bl.a. Fylkesmiljøvernsjef i Rogaland, May Britt Jensen og ordfører i Randaberg, Kristine Enger.

- Det fagtunge internasjonale miljøet i IRIS Miljø imponerer. Forskningen innen mikroplast i slam, oljeboring og koraller samt miljøpåvirkningen av rekebestanden har gjort stort inntrykk, sa Fylkesmiljøvernsjef, May Britt Jensen etter besøket.

Mikroplastproblemet undersøkes
Seniorforsker Allesio Gomiero forteller at IRIS Miljø - sammen med IVAR - for øyeblikket jobber med å undersøke slam fra renseanlegget for å finne ut hvor stort problemet med mikroplast er. Neste steg er å utvikle en metode til å undersøke hvor stor biologisk effekt mikroplast har i bl.a. is, snø, vann og jord. Ifølge Allesio er det interessant å undersøke om og på hvilken måte mikroplast eventuelt opptas i næringskjeden (fisk etc.) og om det til slutt kan påvirke helsen til mennesker.     

Oljeboring og koraller
- Korallen, Lophelia Pertusa finnes overalt i havet i Norge og hver gang det bores en oljebrønn kan det være en risiko for disse korallene, forklarer Forskningsleder, Thierry Bausant.

​- Vi samarbeider tett med oljenæringen for å utarbeide risikovurderinger i forbindelse med boring på norsk sokkel. Akkurat nå jobber vi med prosjektet Coral Idrett, hvor vi skal finne grensetoleransen til Lophelia Pertusa. Det vil bli veldig viktig kunnskap for mange andre koralarter, avslutter Bausant.

Som avslutning på omvisningen, forklarte Seniorforsker Renée Bechmann hvordan IRIS Miljø forsker på norske reker og rekenes følsomhet overfor miljøpåvirkningen fra havbruksvirksomhet.
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive