konjunkturbarometer


Konjunkturbarometeret for Rogaland - september 2014

11.09.2014

Til tross for mye snakk om krise i oljenæringen, har sysselsettingen i petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland økt med 309 personer våren 2014.

Rogaland har de siste årene hatt sterk vekst som følge av stadig tiltakende etterspørsel fra norsk sokkel. Økt aktivitetsnivå i oljerelaterte bedrifter har medført økning i sysselsetting og investeringer, som i sin tur øker etterspørselen etter varer og tjenester fra andre næringer. 

Det sorte gull i Nordsjøen har med andre ord vært en sterk vekstmotor for langt flere virksomheter enn de innenfor olje og gass. Da kan noen og en hver bli bekymret når avisoverskriftene etter tur varsler om nedbemanning og forestående krise i petroleumsnæringen. Hvem blir direkte rammet av lavere aktivitetsnivå i n��ringen, og i hvor stort omfang? Hvordan ser framtidsutsiktene ut for regionens øvrige næringer? Konjunkturbarometeret har valgt petroleumsnæringen som spesialtema i høstens utgave for å få svar på hva som egentlig skjer i næringen, som i flere år har vært en viktig motor for regionens hoteller, butikker, byggfirma og mange flere. 

Bedriftsundersøkelsen gjennomført i juni (med svar fra 694 virksomheter som til sammen representerer 34 % av alle sysselsatte i Rogaland) og registeranalysen av sysselsettingsutviklingen våren 2014 for alle petroleumsrelaterte virksomheter i Rogaland, viser at veksten i Rogaland nå er i ferd med å flate ut.

Til tross for at veksten flater ut, er aktivitetsnivået i fylket fremdeles skyhøyt! Etterspørselen fra norsk sokkel er fremdeles rekordhøy, og Rogaland er sterkt posisjonert innen segment som i langt mindre grad rammes av nedgang/utflating (Subsea, Rigg, Boring/Brønn og Operatørselskap). I tillegg er det god økonomi blant både husholdninger og offentlig sektor, noe som gir seg utslag i høy aktivitet innen Bygg og anlegg, Varehandel og store deler av Tjenesteytende sektor. Tradisjonell industri, det vil si industri som ikke er petroleumsrelatert, venter stort sett stabil utvikling. Helse, utdanning og offentlig administrasjon (Offentlig sektor), har et stabilt høyt aktivitetsnivå. Det ser altså ut til at Rogaland, som resten av Norge, vil gå fra én sterk motor for vekst i form av etterspørsel fra norsk sokkel, til flere mindre motorer. Til sammen er de mindre motorene ventet å gi en lavere vekst sammenlignet med tidligere.
 
Styringsgruppen for Konjunkturbarometeret
 
konjunkturbarometer
 


 
 
A DNA based tool for tackling operational and environmental challenges in aquaculture
Read more

GenoMape – using genosensors for environmental monitoring in offshore operations
Read more

Enabling onshore CO2 Capture and Storage
Read more

De siste tiårene har frafall i videregående skole vært et stadig like aktuelt tema.
Read more

Experimental P&A research for the North Sea
Read more

Vindmøller og solfangere kan bli fremtiden på Forus
Read more

Kick-off FRINATEK project
Read more

IRIS forecast next ten years at annual get together
Read more

SPE/IADC Drilling Conference in Hague
Read more

New Director at the Petroleum Laboratory
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no