forside arbtakmedv 2


Mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen og på store byggeplasser

18.05.2018

Den nye forskningsrapporten «Tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i petroleumsvirksomhet og store byggeplasser» fra IRIS og Fafo konkluderer at det er blitt et mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen og byggenæringen.

I rapporten presenteres funn fra prosjektet som har kartlagt forutsetninger for og utfordringer med tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning på bedriftsnivå og i kontraktskjeder innen petroleumsvirksomheten og på store byggeplasser i byggenæringen.

Når det gjelder hvilke forhold som er av betydning for god arbeidstakermedvirkning, understrekes det i rapporten at ryddighet i vernetjenestens og AMUs roller og oppgaver og en åpen og strukturert prosess for innmelding og behandling av saker er av betydning. Verneombud trenger både kompetanse, tid og erfaring for å gjøre en god jobb. Det er også viktig med verneombud som jobber aktivt ut mot de ansatte, og som søker å involvere ansatte og bringe saker som angår dem oppover i systemet. Per i dag er det en utfordring at det bringes inn for få saker fra de ansatte. 

Rapporten konkluderer med at tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning i begge næringene blir svakere lengre ut i kontraktskjeden.

Les mer>
Mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen og på store byggeplasser
Read more

New conference: Collaboration in a Digital Environment to Increase Competitiveness
Read more

NY BROSJYRE
Read more

Siv won the Skjæveland Award 2018
Read more

Grensesprengende teknologi fra IRIS og CMR
Read more

IOR Norway 2018
Read more

OpenLab Drilling in use at the University of Stavanger
Read more

Machine learning for improved drilling
Read more

HelseCampus Ullandhaug presented in Austin
Read more

Ny bok: KVALITETSFORHANDLINGER - Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no