ior-senter jubel 7783
Foto: UiS


Nasjonalt senter for økt oljeutvinning til Stavanger

30.08.2013

Det nye senteret for økt oljeutvinning skal ligge på Universitetet i Stavanger. Det ble kunngjort av statsråd Ola Borten-Moe på en pressekonferanse fredag 30.08.

UiS, IRIS og Institutt for energiteknikk (IFE) er de sentrale partnerne i konsortiet. Norges Forskningsråd vurderte stavangermiljøet som det beste i landet, i konkurranse med Trondheim og Bergen.
Det nye senteret inkluderer også sterke fagmiljøer i Trondheim, Bergen, Oslo og utlandet. Førsteamanuensis Merete Vadla Madland ved UiS blir senterleder.

– Dette er et resultat av 30 års hardt arbeid. UiS og IRIS har bygget opp et forskningsmiljø i den internasjonale elitedivisjonen og i alle år dyrket et nært samarbeid med industrien. I tillegg har vi med oss mange andre, svært dyktige forskere i Norge og utlandet i dette senteret. Nå kan vi utvide vår forskning ytterligere og finne optimale løsninger for økt oljeutvinning på eksisterende felt, sier Madland.

Rektor Marit Boyesen ved UiS er svært stolt over sentertildelingen.
– Dette er bevis på vår faglige styrke og den store verdiskapingen universitetet står for. Jeg vil takke det vitenskapelige miljøet og alle andre som har bidratt til søknaden, sier Boyesen.

Kirsti Veggeland, direktør for IRIS Energi, er også sv����������rt fornøyd.
– Dette er en stor anerkjennelse av våre forskere og arbeidet de har gjort. At forskningssenteret legges til Stavanger gir oss både forutsigbarhet og langsiktighet i vårt forskningsarbeid, i tillegg til muligheten for et enda tettere samarbeid med industrien, sier Veggeland.

Bakgrunnen for senteret er at Åm-utvalget i 2010 presenterte en visjon for at minst mulig olje skal ligge igjen i eksisterende felt. Bare små prosentvise økninger vil gi flere hundre milliarder kroner mer i bruttoinntekter fra Nordsjøen.

Derfor vil regjeringen bruke 50 millioner kroner de neste fem årene på et nytt nasjonalt senter for økt oljeutvinning. En ekspertkomite i Norges forskningsråd har altså bestemt at Stavanger er stedet for økt oljeutvinning.
UiS og IRIS har et bredt sammensatt fagmiljø med lange forskningstradisjoner på økt oljeutvinning. Fysikere, kjemikere, geomekanikere, geologer, geokjemikere, matematikere og økonomer produserer et stort volum vitenskapelige artikler hvert år. Resultatet har vært en stadig bedre forståelse av det komplekse samspillet mellom vann, bergart og olje i et reservoar, samt bedre risikovurdering og �������������konomiske beslutningskriterier for oljeselskapene. 


Pressemelding fra Olje- og Energidepartementet.
Begrunnelse fra Forskningsrådet.
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive