p8090842
Eierne og lederne ser positivt på sammenslåingen: Daglig leder i Rogalandsforskning Kjartan Melberg, direktør ved UiS Ole Ringdal, daglig leder i IRIS Forskningsinvest Torkell Gjerstad, adm. dir. i IRIS Kristin Flornes og styreleder i IRIS Ingvald Løyning. Foto: IRIS


Norsk forskningsgigant lanseres under Arendalsuka

16.08.2017

16. august lanseres planene for et nytt stort forskningsselskap på Sør-Vestlandet. Det nye selskapet skal gjøre de to landsdelene bedre rustet til å konkurrere med forskningsinstitutter i inn- og utland.

Forskningsinstituttene som nå slås sammen er IRIS AS, UNI Research, Christian Michelsen Research, Teknova og Agderforskning, og selskapet blir dermed en av de største aktørene innen norsk oppdragsforskning. Avtalen er inngått mellom eierne av de fem selskapene: Stiftelsen Rogalandforskning, Universitetet i Stavanger, Universitetet i Bergen, Universitetet i Agder og Stiftelsen Agderforskning.

Lansering under Arendalsuka
Det nye instituttet lanseres under Arendalsuka. Dag Rune Olsen, rektor på UiB skal lede pressekonferansen med tittelen «Slik skal forskning gjøre Norge ledende på innovasjon og verdiskaping». Statsråd Monica Mæland vil være til stede sammen med Marit Boyesen, rektor ved UiS, Seunn Smith-Tønnessen, universitetsdirektør ved UiA og Erlend Jordal, styreleder i Stiftelsen Rogalandsforskning. Les mer om arrangementet her.
 
Fortsatt sterk lokal forankring
Selskapet vil bli operativt fra 1. januar 2018 og ha til sammen over 900 ansatte. Hovedkontoret vil ligge i Bergen, men den lokale forankringen på de ulike lokasjonene vil fortsatt stå sterkt. 

- Dette betyr at vi blir en enda sterkere forskningspartner i regionen vår, sier Kristin Flornes, administrerende direktør i IRIS. - Vi vil ha mye mer å spille på, både når det gjelder forskere, nettverk og infrastruktur. Innen energiforskning er vi allerede ledende, og en sammenslåing gir oss mer konkurransekraft både nasjonalt og internasjonalt. Miljø- og klimaforskning er også store satsingsområder for det nye instituttet, og IRIS leder allerede i dag et nordisk senter for fremragende forskning innen bioøkonomi. Sammenslåingen vil gjøre oss godt rustet til omstillingen Norge, og spesielt vår region står overfor, og her vil også samfunnsforskerne spille en viktig rolle, sier Flornes.

ad gruppen
De fem lederne av selskapene som nå slår seg sammen: ​​Agderforskning: Roger Normann, CMR: Arvid Nøttvedt, UNI Research: Aina Berg, IRIS: Kristin M. Flornes, Teknova: Thor Arne Håverstad. Foto: Arne Roger Jansen, GCE Node.

Involvering av ansatte
Prosessen med å ansatte styreleder og ny administrerende er i gang. Det blir også arbeidet med å kartlegge det nye selskapets kompetanseområder og synergieffekter. Det blir lagt stor vekt på å involvere både ansatte og tillitsvalgte. De fem administrerende direktørene i de respektive selskapene jobber sammen i en prosjektgruppe og er allerede godt i gang med planleggingen. Stemningen er optimistisk og positiv.

– Fremover vil vi selvsagt også se på hvordan vi best mulig kan samarbeide med samfunn og næringsliv for å gjøre Norge ledende på forskning, innovasjon og verdiskaping, sier Kjartan Melberg, daglig leder i Stiftelsen Rogalandsforskning.  Rogalandsforskning eier i dag 50% av IRIS. 
 
Milliardomsetning
-Vi har nå en unik faglig bredde og svært bred kundegruppe, og dekker alt fra grunnforskning til anvendt forskning. Til sammen har vi også lyktes svært godt innen kommersialisering, sier Flornes.

Samlet vil selskapet seile opp som en av de store aktørene innen norsk oppdragsforskning. Til sammen har de en omsetning på over en milliard kroner, over ni hundre ansatte med en brei forskningskompetanse på en rekke fagområder, ikke minst innen ulike teknologier.

Hva som blir navnet på det nye selskapet vil bli avklart i løpet av høsten.

 
Institusjonene som fusjonerer:
 
IRIS AS (International Research Institute of Stavanger) i Stavanger
198 ansatte
Eiere: Stiftelsen Rogalandsforskning (50 prosent) og Universitetet i Stavanger (50 prosent).
 
Uni Research i Bergen
433 ansatte
Eiere: Universitetet i Bergen (85 prosent) og Stiftelsen Universitetsforskning Bergen (15 prosent).
 
Christian Michelsen Research (CMR) i Bergen
211 ansatte
Eiere: Sparebanken vest (5 prosent), Statoil technology invest AS (5 prosent) Uni Research AS (35 prosent), Universitetet i Bergen (50 prosent), CGG (5 prosent).
 
Agderforskning i Kristiansand
37 ansatte
Eiere: Universitetet i Agder (50,1 prosent) og Stiftelsen Agderforskning (49,9 prosent).
 
Teknova AS i Kristiansand
24 ansatte
Eiere: J. Ugland Holding AS (23,4%), Agder Energi AS (17,7%), Skeie Group AS (12,4%), Stiftelsen
Agderforskning (11,3%). Øvrige (35,2%)
 
 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive