martin-kurz-pumps-pipes-2 fullwidth
Foto: Greater Stavanger


Norway Pumps & Pipes åpner for nye næringsmuligheter

02.10.2015

Torsdag 1. oktober ble det arrangert et fagtreff på Universitetet i Stavanger (UiS) der utvalgte forskere presenterte sine «verktøykasser» som kan danne grunnlag for kompetanseoverføringer mellom de ulike fagområdene.

Tekst: Camilla Lunde, Greater Stavanger

Deltakere på fagtreffet var ca. 50 forskere fra UiS, Stavanger Universitetssjukehus (SUS), IRIS og privat næringsliv.

Norway Pumps & Pipes har som formål å samle ledende fagfolk og forskere innen olje og gass, medisin og akademia for å utveksle ideer og utforske nye kompetanseoverføringer på tvers av fagfelt.

Agendaen for fagtreffet var tredelt:

Medisinsk teknologisk del
Olje teknologisk del
Metoder og modellering

1. Overlegene Martin Kurz og Nigussie Bogale fra SUS beskrev hvilke utfordringer man har innenfor henholdsvis akutt behandling av slagpasienter og behandling av hjertepasienter. Noen av de hjelpemidlene de har til rådighet er intervensjon gjennom blodårer, skanning teknologi og målinger av blodtrykk og blodstrømning. Det ble ble sett potensiale i utvikling av 3D-bilder, som oljeindustrien allerede er gode på.

2. Forskerne Gunnstein Sælevik og Jan Ludvig Vinningland fra IRIS gikk igjennom boreprosessen offshore (sirkulering av borevæsker) og hvordan man kartlegger oljestrømmer gjennom reservoarer. Felles for begge fremstillingene er at man forsøker å måle og kontrollere gjennomstrømning av væsker under varierende trykkforhold.

3. Forskerne Trygve Eftestøl og Steinar Evje fra UiS gikk nærmere inn på hvordan man kan lage matematiske modeller som inneholder de variable faktorene man har i væsker som strømmer gjennom både blodårer og rør, samt hvordan man kan modellere forskjellige situasjoner. Det ble sannsynliggjort at man kan anvende kompetanse innen strømningsanalyse til å utvikle hjertepumpe. Gunnar Birkeland gikk nærmere inn på hvordan modellering av  rørsystemet i Gassled kan overføres til modeller for hvordan blod flyter gjennom årene.

Ole Ringdal fra IRIS oppsummerte med å gi foredragsholderne ros for god formidling av ekstremt kompliserte teknologier, og for å være åpen for de muligheter man ser for kompetanseoverføringer mellom teknologiene. - Fagtreffet viste at det er flere likheter enn ulikheter, sa Ole Ringdal, direktør ved IRIS.

Norwegian Pumps & Pipes vil arrangere flere fagtreff i tiden som kommer.

- 4. november vil det bli et næringslivsseminar spesielt for bedrifter innen olje og medisinske teknologier
- I desember skal det undertegnes en samarbeidsavtale med Houston Pumps & Pipes
- 7. desember arrangeres det et webinar med Houston

 Og dette er bare begynnelsen…

STAY TUNED!

Norway Pumps & Pipes fikk nettopp tildelt 5 millioner på neste statsbudsjett. Les mer om det her.
Kick-off FRINATEK project
Read more

Meet Yiteng
Read more

SPE/IADC Drilling Conference in Hague
Read more

Frafall i skolen er et gjenstridig problem
Read more

IRIS forecast next ten years at annual get together
Read more

Cement evaluation test facility
Read more

Ole Ringdal blir ny direktør på Universitetet i Stavanger
Read more

SPE Reservoir Simulation Conference in Texas
Read more

Arbeidsinnvandring til Vestlandet
Read more

Hva mener de som bor tett på oppdrettsnæringa om nettopp næringen?
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no