digitalisering ptil
Foto: Fra brosjyren (Ptil)


NY BROSJYRE

02.05.2018

Digitalisering i petroleumsnæringen - Utfordringer i en brytningstid, sett fra et HMS perspektiv. Brosjyren er basert på rapporten «Digitalisering i petroleumsnæringen: Trender, kunnskap og forslag til tiltak», utarbeidet av IRIS på oppdrag fra Petroleumstilsynet (Ptil).

Oppdraget har vært å kartlegge utviklingstrender innen digitalisering i bransjen, hvilke konsekvenser dette kan ha for HMS og arbeidsorganisering, samt å anbefale tiltak for både næringen og tilsynsmyndighetene.

Denne linken gir deg tilgang til brosjyren>

Denne linken gir de tilgang til hovedrapporten>

 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive