risavika gasssenter salg - bilde gjerstad og soppeland


Pressemelding - Blågrønt skifte i Risavika

25.11.2016

Teknologisenteret Risavika Gas Centre i Sola kommune omstilles fra gassteknologi til et nasjonalt senter for bioteknologi.

En viktig del av den kommende bioøkonomien og det grønne skiftet er fermenterings-teknologi, hvor mikroorganismer (alger, gjær og bakterier) er selve driveren i omdannelsen av fornybare råvarer til en rekke sluttprodukter som mat, fôr, kjemikalier og biodrivstoff. Typiske råvarer i bioøkonomisk sammenheng er biogass, avfall fra landbruk og havbruk og CO2 fra smelteverk. Bruk av naturgass er også aktuelt, og da oppnår man svært stor reduksjon i CO2-utslipp sammenliknet med tradisjonell forbrenning av naturgassen.

Norge har allerede mange kompetente fagmiljøer og ledende forskning innen bioteknologi, men mangler et velutstyrt pilotanlegg som kan bidra til å omsette en større del av denne forskningen til industriell produksjon. IRIS har tatt initiativet til et nasjonalt pilotanlegg i Risavika, der forskningsresultater kan testes ut i større skala. Dette er helt nødvendig for å bekrefte at teknologien vil fungere og være lønnsom i industriell og næringsmessig sammenheng. Ledende universiteter og forskningsinstitutter deltar i samarbeidet for å etablere senteret i Risavika.

– Dette er starten på en spennende utvikling, sier administrerende direktør ved IRIS, Ole Ringdal. IRIS har forskningskompetanse og betydelig erfaring med fermentering i industriell skala. Dette blir nå grunnlaget for en bredere satsning i samarbeid med ledende forskningsmiljøer og industri. IRIS setter stor pris på den støtten vi har fått fra Rogaland fylkeskommune, kommunene Sola og Stavanger og Innovasjon Norge i denne sammenheng, sier Ringdal.

Norske Shell selger teknologisenteret til statsforetaket Siva for 37 millioner kroner.

– Vi er glade for å kunne medvirke til at dette unike anlegget fremdeles kan bli brukt til å utvikle teknologi som både kan skape arbeidplasser i stavangerregionen og nye globale muligheter, blant annet basert på gass som råvare, sier Jan Soppeland, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt for Shell i Norden.

Siva, selskapet for industrivekst, leier ut anlegget til IRIS-selskapet Biosentrum AS som skal stå for den daglige driften.

– Anlegget i Risavika blir et verdifullt tilskudd til den industrielle infrastrukturen i Norge. Her legges det til rette for etablering av ny industri i en sektor der Norge har gode konkurransefortrinn. Etableringen er resultatet av et tett og godt samarbeid med IRIS som initiativtaker og Shell som eier av anlegget, sier Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva.

Kontakter:  
Om IRIS og Biosentrum:
Bioteknologiselskapet Biosentrum AS ble etablert ved IRIS i 1988. Selskapet er et heleid datterselskap av IRIS gjennom IRIS Forskningsinvest AS. Biosentrum-anlegget består av et laboratorium samt større fermenterings-reaktorer. Forskningsinstituttet IRIS er eid av Universitetet i Stavanger og Stiftelsen Rogalandsforskning.
 
Om Siva SF:
Siva – Selskapet for Industrivekst, er et statsforetak som bidrar til utvikling av nytt næringsliv i Norge gjennom å investere i innovasjonsselskaper og næringseiendom. Siva er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og er en del av det nasjonale virkemiddelapparatet for innovasjon. Selskapet ble etablert i 1968 og har kontor i Trondheim. Selskapet bygger, eier og utvikler infrastruktur for innovasjon.
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no