risavika gasssenter salg - bilde gjerstad og soppeland


Pressemelding - Blågrønt skifte i Risavika

25.11.2016

Teknologisenteret Risavika Gas Centre i Sola kommune omstilles fra gassteknologi til et nasjonalt senter for bioteknologi.

En viktig del av den kommende bioøkonomien og det grønne skiftet er fermenterings-teknologi, hvor mikroorganismer (alger, gjær og bakterier) er selve driveren i omdannelsen av fornybare råvarer til en rekke sluttprodukter som mat, fôr, kjemikalier og biodrivstoff. Typiske råvarer i bioøkonomisk sammenheng er biogass, avfall fra landbruk og havbruk og CO2 fra smelteverk. Bruk av naturgass er også aktuelt, og da oppnår man svært stor reduksjon i CO2-utslipp sammenliknet med tradisjonell forbrenning av naturgassen.

Norge har allerede mange kompetente fagmiljøer og ledende forskning innen bioteknologi, men mangler et velutstyrt pilotanlegg som kan bidra til å omsette en større del av denne forskningen til industriell produksjon. IRIS har tatt initiativet til et nasjonalt pilotanlegg i Risavika, der forskningsresultater kan testes ut i større skala. Dette er helt nødvendig for å bekrefte at teknologien vil fungere og være lønnsom i industriell og næringsmessig sammenheng. Ledende universiteter og forskningsinstitutter deltar i samarbeidet for å etablere senteret i Risavika.

– Dette er starten på en spennende utvikling, sier administrerende direktør ved IRIS, Ole Ringdal. IRIS har forskningskompetanse og betydelig erfaring med fermentering i industriell skala. Dette blir nå grunnlaget for en bredere satsning i samarbeid med ledende forskningsmiljøer og industri. IRIS setter stor pris på den støtten vi har fått fra Rogaland fylkeskommune, kommunene Sola og Stavanger og Innovasjon Norge i denne sammenheng, sier Ringdal.

Norske Shell selger teknologisenteret til statsforetaket Siva for 37 millioner kroner.

– Vi er glade for å kunne medvirke til at dette unike anlegget fremdeles kan bli brukt til å utvikle teknologi som både kan skape arbeidplasser i stavangerregionen og nye globale muligheter, blant annet basert på gass som råvare, sier Jan Soppeland, som er direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt for Shell i Norden.

Siva, selskapet for industrivekst, leier ut anlegget til IRIS-selskapet Biosentrum AS som skal stå for den daglige driften.

– Anlegget i Risavika blir et verdifullt tilskudd til den industrielle infrastrukturen i Norge. Her legges det til rette for etablering av ny industri i en sektor der Norge har gode konkurransefortrinn. Etableringen er resultatet av et tett og godt samarbeid med IRIS som initiativtaker og Shell som eier av anlegget, sier Lise Bartnes Aalberg, eiendomsdirektør i Siva.

Kontakter:  
Om IRIS og Biosentrum:
Bioteknologiselskapet Biosentrum AS ble etablert ved IRIS i 1988. Selskapet er et heleid datterselskap av IRIS gjennom IRIS Forskningsinvest AS. Biosentrum-anlegget består av et laboratorium samt større fermenterings-reaktorer. Forskningsinstituttet IRIS er eid av Universitetet i Stavanger og Stiftelsen Rogalandsforskning.
 
Om Siva SF:
Siva – Selskapet for Industrivekst, er et statsforetak som bidrar til utvikling av nytt næringsliv i Norge gjennom å investere i innovasjonsselskaper og næringseiendom. Siva er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og er en del av det nasjonale virkemiddelapparatet for innovasjon. Selskapet ble etablert i 1968 og har kontor i Trondheim. Selskapet bygger, eier og utvikler infrastruktur for innovasjon.
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive