ior-mona minde
Mye av forskningen til stipendiat Mona Wetrhus Minde er kun synlig gjennom mikroskop på mikrometernivå. Litt spøkefullt sidestiller hun oppfinnelsen med hjul og ild. Foto: IRIS


Regner mikroskopet blant de tre store

30.05.2016

Under tellekanten / forskning.no: For Mona Wetrhus Minde oppsummerer uttrykket "Wheel, fire, microscope" noen av menneskehetens viktigste oppfinnelser.

Påstanden kommer med et smil, og hun har ikke til hensikt å kimse av andre oppfinnelser, men å understreke hvor viktig mikroskopet er.

Den tidligere medieingeniøren har byttet ut TV-kamera med avanserte mikroskop. Nå er fokuset på hvordan ulike væsker påvirker mineralene når de injiseres inn i finkornede bergarter. Kunnskap om hva som skjer i steines porer, som inneholder olje, er viktig for å lære mer om hvordan oljeutvinningen kan forbedres.

Det meste som skjer i porene kan bare ses på mikro- og submikronivå. Da snakker vi tusendeler av millimeter. Da er det ikke rart Minde lovpriser mikroskopet. Djevelen ligger som kjent i detaljene, eller mer nøyaktig på mikro- og submikronivå.

Mona Wetrhus Minde er forsker ved IRIS (International Research Institute of Stavanger) og tar for tiden doktorgrad ved The National IOR Centre of Norway.

Saken er også publisert i spalten Under tellekanten på forskning.no

Under tellekanten:

Du får ett års forskningsopphold i utlandet. Hvor vil du dra og hvorfor?
Da ville jeg dratt til Universitetet i Münster, Tyskland. Her jobber de med endringer i mineralogi som ligger tett opp til det jeg jobber med.

Hva ser du helst på TV, Farmen eller Forsker grand prix?
Her må jeg nok svare begge. Farmen som underholdning, mens Forsker GP for å lære om andres forsking og om hvordan man på beste måte kan formidle forskingen sin på en enkel måte.

Hva synes du er morsomst, å undervise eller å forske?
Foreløpig har jeg ikke undervist særlig mye, så jeg heller nok mot forsking akkurat nå, men jeg trives godt med å jobbe med mennesker, så jeg skal ikke utelukke undervisning i fremtiden.

Hvilke tre vitenskapshelter ville du invitert til firestjerners teselskap
Jeg må nok være nokså stereotyp på dette svaret og velge Albert Einstein som en av dem. Ellers kunne jeg tenke meg å møte Marie Curie som en av de store (synlige) kvinnelige forskerne i historien. Den siste på listen er James Hutton, den moderne geologiens far.

Faguttrykk du elsker?
«Wheel, fire, microscope!». Dette ble sagt på en nanoteknologikonferanse for noen år siden. Det er vel kanskje å overdrive litt, men det understreker hvor viktig utviklingen av mikroskopet har vært for vår kunnskap i mange felt, slik som i medisin, zoologi og mye av vår forskning i «The National IOR Centre of Norway», hvor mange av effektene av IOR kun er synlige på mikrometernivå, eller enda mindre..

Faguttrykk du hater?
Klarer faktisk ikke å finne et faguttrykk jeg kan si at jeg hater.

Nobelpris eller verdens beste mamma?
Selv om jeg ikke hadde sagt nei takk til en Nobelpris, hadde jeg nok ikke valgt vekk å gjøre så godt jeg kan for å være verdens beste mamma.

Finnes det noe positivt å si om tellekantsystemet?
Samtidig som kan være problematisk at forskning skal kvantifiseres, er det et viktig verktøy som gir forskere og samfunnet mulighet til følge opp forskningsprosjekter.

Hvilket paradigmeskifte eller vitenskapelig funn skulle du ønske at du hadde vært en del av?
Dette er nok langt utenfor mitt fagfelt, men å være med å utvikle bruk av vaksinasjon hadde vært fantastisk.

Kvalitativ eller kvantitativ metode?
Ja takk, begge deler! For å få forstå mekanismene bak mineralogiske endringer i forbindelse med IOR (økt oljeutvinning), må vi vite både hva som skjer og hvor mye det skjer.

 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive