dsc 0749
Foto: IRIS


Samarbeidsavtale med Houston Pumps & Pipes

08.12.2015

Som første land ut har Norway Pumps & Pipes undertegnet samarbeidsavtale med Houston Pumps & Pipes. I den forbindelse ble det arrangert et webinar 7. desember hos IRIS, hvor hele 55 personer deltok.

Norway Pumps & Pipes har som formål å samle ledende fagfolk og forskere innen olje og gass, medisin og akademia for å utveksle ideer og utforske nye kompetanseoverføringer på tvers av fagfeltene.
 
Mandag 7. desember gikk Pumps & Pipes sin niende årlige konferanse av stabelen i Houston. Arrangementet ble ”streamet”, og Norway Pumps & Pipes viste hele seansen på storskjerm hos IRIS på Ullandhaug. I Houston startet konferansen kl. 08.00 om morgenen, kl. 15.00 norsk tid, og varte fram til klokken 17.30, klokken 2.30 norsk tid. Programmet inneholdt spesifikke foredrag innen fagområdene medisin, energi, romfartsteknologi og akademia generelt. 
 
En delegasjon fra Norway Pumps & Pipes var tilstede i Houston for å følge konferansen, holde en presentasjon om Norway Pumps & Pipes og undertegne en samarbeidsavtale mellom Houston og Norway Pumps & Pipes.

Delegasjonen bestod av Stein Tore Nilsen (SUS), Ole Ringdal (IRIS), Øystein Lund Bø (UiS) og Kristin Reitan Husebø (Greater Stavanger). 

- Vi har mye å lære fra Houston, sa administrerende direktør i IRIS Ole Ringdal under sin presentasjon. Administrerende direktør i Greater Stavanger, Kristin Reitan Husebø, viste blant annet en film om Stavanger-regionen.

Neste års seminar finner sted på det nye Exxon Mobile Campus i Houston.

 
Fakta
Hva er Houston Pumps & Pipes?
  • Et nettverk hvor de ledende partnere er Houston Methodist Hospital, ExxonMobil, NASA og University of Houston.
  • Det består av spesialister og ledere innen medisin, energi, romfart og akademia generelt.
  • Disse spesialistene har ingen naturlige møteplasser. Hovedideen i nettverket er at spesialistene skal få ideer til problemløsning innen egne områder ved å få innblikk i hverandres ”verktøykasser”. 
  • Nettverket ble startet i 2007 og har siden arrangert årlige konferanser i Houston som blir streamet og sett av flere tusen i andre stater i USA. 
Hva er Norway Pumps & Pipes?
  • Et initiativ tatt av SUS, UiS, IRIS, Norwegian Smart Care Cluster og Greater Stavanger for å lage en møteplass for de sterke faglige miljøene vi har i regionen innen medisin, energi og ingeniørfag generelt. Initiativet har sin bakgrunn i relasjonene som er bygget opp gjennom årlige delegasjonsreiser til Houston.
  • Det arbeides med å få kommersielle partnere inn i Norway Pumps & Pipes. Vi vil i nær framtid annonsere hvem de første er.
  • Interessen for Norway Pumps & Pipes er allerede stor. Det er arrangert fagtreff på Universitetet i Stavanger (UiS) der utvalgte forskere presenterte sine ”verktøykasser”. Det var ca. 50 deltakere på fagtreffet fra UiS, Stavanger Universitetssjukehus (SUS), IRIS og privat næringsliv.
  • Det er også arrangert et næringslivsseminar spesielt for bedrifter innen olje og medisinsk teknologi, hvor ca. 30 personer deltok.
  • Helseminister Bent Høie har fattet stor interesse for initiativet og det er bevilget 5 millioner kroner til videre arbeid på statsbudsjettet for 2016.
IRIS tildelt PETROMAKS2-midler
Read more

Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2017
Read more

Ny forskningsgigant får navnet NORCE
Read more

Slik kan oljeteknologi hjelpe hjertepasienter
Read more

Elisabeth Maråk Støle tilsatt som administrerende direktør for Forskningsselskapet SørVest AS
Read more

COREC Seminar 2017
Read more

Pumps & Pipes 2017 Houston
Read more

IRIS to lead the InSPiRE project
Read more

Brazilian - Norwegian Collaboration
Read more

Geosteering for IOR
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no