srbankl
Arild Johannessen mottok SR-banks innovasjonspris under universitetets årsfest. Prisen ble delt ut av seniorrådgiver i SR-bank Frode Sandal. Foto: Asbjørn Jensen/UiS


SR-Banks innovasjonspris til Arild Johannessen

30.10.2017

Innovasjonsprisen fra Sparebanken 1 SR-bank tildeles dr. scient Arild Johannessen, leder av Biosentrum, et heleid datterselskap av IRIS.

Johannessen får prisen for forskning på gassbasert fermentering og kommersialisering av robuste forretningsmodeller for fullskala industriproduksjon. Han har gjennom en årrekke forsket på og utviklet en teknologi basert på anvendelse av mikroorganismer som nyttiggjør seg naturgass. 

Kommersielle resultater
– Prisvinneren er en aktiv entreprenør som har utvist nyskapende tenking og generert kommersielle resultater, sa seniorrådgiver i SR-bank Frode Sandal da han delte ut prisen.

Juryen har lagt vekt på at Johannessen har vist stort engasjement og innovasjonsvilje innen sitt fagområde og har oppnådd mye i løpet av sin karriere. Han har vært med på å registrere flere patenter. Samtidig med forskningen sin, har han utvist stor grad av entreprenørskap som har medvirket til et kommersielt gjennombrudd i 2016. Salget av selskapet Calysta bidro til store inntekter for eierne, hvorav nesten 40 millioner kroner til IRIS Forskningsinvest. 

Drivkraft i arbeidet
– At arbeidet mitt er blitt nyttiggjort er noe som gir meg energi og er en drivkraft. At vi som forskere kan gi tilbake til samfunnet gjennom ny teknologi og i dette tilfellet nye grønne løsninger, er for meg givende. Like viktig for meg er også den viten at vi som forskere kan og vil etablere nye arbeidsplasser og derfor gjøre en forskjell for de menneskene som får dette som en jobb og et produkt, sa Johannessen da han mottok prisen.
Prisen består av et diplom og et stipend på 50 000 kroner.

Ærespris
Sparebank 1 SR-banks Innovasjonspris skal stimulere til forskningsbasert nyskaping og til kommersialisering av forskningsresultater. Prisen er en ærespris til ansatte ved IRIS og UiS som har utmerket seg på dette feltet.
Årets utdeling av Sparebank 1 SR-bank sin innovasjonspris er den niende i rekken. Den ble delt ut under universitetets årsfest 30. oktober.

Tekst: Benedicte Pentz/UiS

 
 
 
Ny bok: KVALITETSFORHANDLINGER - Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur
Read more

SPE/IADC Drilling Conference 2018
Read more

Ny rapport: Om HMS-effekter av digitalisering
Read more

One step towards greener IOR
Read more

IRIS and IVAR are further developing knowledge on microplastics
Read more

UTÅLMODIG LANGSIKTIGHET
Read more

Lokalsamfunnet i Finnøy har fått si sin mening om det å leve i naboskap med oppdrettsnæringen
Read more

Foten innanfor? - Evaluering av Kulturrådets aspirantordning
Read more

Vil bruke oljeteknologi - på hjertepasienter
Read more

Han skal lede Ullrigg: Gunleik Sandsmark brenner for kompetanseutvikling
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no