srbankl
Arild Johannessen mottok SR-banks innovasjonspris under universitetets årsfest. Prisen ble delt ut av seniorrådgiver i SR-bank Frode Sandal. Foto: Asbjørn Jensen/UiS


SR-Banks innovasjonspris til Arild Johannessen

30.10.2017

Innovasjonsprisen fra Sparebanken 1 SR-bank tildeles dr. scient Arild Johannessen, leder av Biosentrum, et heleid datterselskap av IRIS.

Johannessen får prisen for forskning på gassbasert fermentering og kommersialisering av robuste forretningsmodeller for fullskala industriproduksjon. Han har gjennom en årrekke forsket på og utviklet en teknologi basert på anvendelse av mikroorganismer som nyttiggjør seg naturgass. 

Kommersielle resultater
– Prisvinneren er en aktiv entreprenør som har utvist nyskapende tenking og generert kommersielle resultater, sa seniorrådgiver i SR-bank Frode Sandal da han delte ut prisen.

Juryen har lagt vekt på at Johannessen har vist stort engasjement og innovasjonsvilje innen sitt fagområde og har oppnådd mye i løpet av sin karriere. Han har vært med på å registrere flere patenter. Samtidig med forskningen sin, har han utvist stor grad av entreprenørskap som har medvirket til et kommersielt gjennombrudd i 2016. Salget av selskapet Calysta bidro til store inntekter for eierne, hvorav nesten 40 millioner kroner til IRIS Forskningsinvest. 

Drivkraft i arbeidet
– At arbeidet mitt er blitt nyttiggjort er noe som gir meg energi og er en drivkraft. At vi som forskere kan gi tilbake til samfunnet gjennom ny teknologi og i dette tilfellet nye grønne løsninger, er for meg givende. Like viktig for meg er også den viten at vi som forskere kan og vil etablere nye arbeidsplasser og derfor gjøre en forskjell for de menneskene som får dette som en jobb og et produkt, sa Johannessen da han mottok prisen.
Prisen består av et diplom og et stipend på 50 000 kroner.

Ærespris
Sparebank 1 SR-banks Innovasjonspris skal stimulere til forskningsbasert nyskaping og til kommersialisering av forskningsresultater. Prisen er en ærespris til ansatte ved IRIS og UiS som har utmerket seg på dette feltet.
Årets utdeling av Sparebank 1 SR-bank sin innovasjonspris er den niende i rekken. Den ble delt ut under universitetets årsfest 30. oktober.

Tekst: Benedicte Pentz/UiS

 
 
 
IRIS tildelt PETROMAKS2-midler
Read more

Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2017
Read more

Ny forskningsgigant får navnet NORCE
Read more

Slik kan oljeteknologi hjelpe hjertepasienter
Read more

Elisabeth Maråk Støle tilsatt som administrerende direktør for Forskningsselskapet SørVest AS
Read more

COREC Seminar 2017
Read more

Pumps & Pipes 2017 Houston
Read more

IRIS to lead the InSPiRE project
Read more

Brazilian - Norwegian Collaboration
Read more

Geosteering for IOR
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no