thierry baussant 1969 21 02 17
Forskningsleder ved IRIS, Thierry Baussant, presenterte robotisert miljøovervåking i havet. Foto: UiS


Statsråden til studentene: «Dere er framtiden»

22.02.2017

Olje- og energiminister Terje Søviknes lovpriste studentene som har valgt petroleumsfag under sitt besøk på Universitetet i Stavanger 21. februar.

Dere er framtiden, og dere bør være stolte av å ha valgt en karriere innenfor petroleum. Vi trenger smarte hoder, siden behovet for energi er stort. Vi kommer til å trenge olje og gass i flere tiår framover, sa Søviknes.

Rektor Marit Boyesen og Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø tok imot statsråden på hans første visitt til UiS. Første post på programmet var Det nasjonale senteret for økt oljeutvinning.

Direktør for senteret, professor Merete Vadla Madland, presenterte eksempler på hvordan forskningen i senteret er i verdensklasse, og pekte på at samarbeid er nøkkelen for å øke oljeutvinningen på norsk sokkel.

- Gresk for meg 
Inne på ett av laboratoriene fikk han se hvordan forskerne gjenskaper forholdene dypt nede i reservoarene på norsk sokkel. Med avansert utstyr kan de eksperimentere seg fram til bedre utvinningsmetoder. Statsråden la ikke skjul på at han var imponert.

– Dette er gresk for meg, selv om jeg har ingeniørbakgrunn. Det er jo riktig fantastisk hva som gjøres i senteret, sa Søviknes.

Han hadde flere lovord om arbeidet som blir gjort i det Nasjonale IOR-senteret:

– Ekstremt viktig
– Det virker veldig profesjonelt. Det er et internasjonalt miljø, og de jobber målbevisst. Det er viktig å få ut hver dråpe olje fra reservoarene i Nordsjøen. Arbeidet som blir gjort i senteret går kanskje litt under radaren, men det er ekstremt viktig. Det er også bra å være tett på næringen, og å løfte fram at næringen har en stor fremtid, sa han.

Ministeren fikk også være med inn i klasseromsundervisning, da han besøkte professor Reidar Bratvold og hans studenter i en av geologilabene.

Dekan ved det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, Øystein Lund Bø, presenterte UiS’ rolle knyttet til havteknologi, samt planene om et nytt teknologi- og innovasjonsbygg for å fremme satsing innen forbedret olje- og gassutvinning, havteknologi og nyskaping og omstilling.

Miljøvennlig energi
Førsteamanuensis Siri Kalvig presenterte forskning innenfor miljøvennlig energi som blir gjort ved UiS og IRIS.

– Det har vært, og det er en krevende tid vi er inne i, men kanskje dette er en ny pionertid. Nå gjelder det å få til en omstilling, og derfor har vi opprettet et eget forskningsnettverk for miljøvennlig energi, sa Kalvig. 

Kalvig leder nettverket som omfatter fagområdene energieffektivisering, fornybar teknologi, CO2-fangst, -bruk og -lagring, smartbyteknologi og samfunnsmessig omstilling. 

Miljørobot i havet
Avslutningsvis hadde dr Thierry Baussant, forskningsleder ved IRIS Biomiljø en presentasjon om robotisert miljøovervåkning i havet. Her brukes svært avansert sanntidsmåling av miljøforhold i vannsøylen, som for eksempel kan brukes ved oljeinstallasjoner eller oppdrettsanlegg for fisk.

Rektor Marit Boyesen takket Søviknes for hans oppmuntrende ord til studentene:

– Det er veldig fint at du presiserte viktigheten av å fortsatt utdanne studenter i petroleumsfag, sa hun.

Nye kloke hoder
Søviknes mener det er nødvendig å utdanne nye kloke hoder og fortalte at han planlegger å opprette et ungdomspanel som skal bidra til å kommunisere hvilke muligheter som finnes innenfor petroleum til ungdommen:

– Verden kan ikke klare seg uten olje og gass i framtiden. Vi må ha hjelp fra ungdommen for å nå ut til de unge og slik øke interessen for faget. Vi må snakke ungdommens språk, sa statsråden.

Tekst: Mari Løvås og Leiv Gunnar Lie
Foto: Karoline Reilstad og Mari Løvås
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive