img 3008
Foto: IRIS


Stor interesse for Teknologiløft Boring og Brønn

27.03.2015

Tirsdag 24.03 arrangerte IRIS seminaret Teknologiløft for Boring og Brønn. Over 100 deltakere fra industrien, universitetene og forskningsmiljøene deltok.

Direktør for Utbygging og Drift, Ingrid Sølvberg fra OD, åpnet seminaret og minnet oss om de store gjenværende reservene på sokkelen. Hun delte ODs syn på teknologi og ikke minst behovet for ny teknologi.

Forskningsdirektør i IRIS Erlend Vefring fortalte en historie fra IRIS der det har tatt ca 15 år fra forskningen startet, til den første kommersielle installasjonen av det automatiserte boresystemet DrillTronics.

Direktør for Teknologi, Roy Ruså fra Petoro, snakket om det "året som ble så bratt", utfordret forsamlingen og etterlyste nytenking. Deretter tok Halvor Kjørholt over og presenterte Statoil sitt syn på et svært aktuelt tema Plug & Abandonment og utfordringer innenfor slot recovery. Statoil har 1266 brønner som skal plugges og forlates. Store kostnader er involvert i denne operasjonen. Interessant var det så å få synspunkt fra en mindre aktør.

img 2983

Daglig leder Arild Austigard fra Robotic Drilling Systems argumenterte for at bred implementering av ny teknologi gir aller størst effekt. Han stilte spørsmålet om hvordan operatørene kan velge å la være å implementere bredt ny teknologi som har bevist sitt potensiale for å redusere borekostnadene. Mens gründer og daglig leder Odd Skjærseth fra West Group mener han har løsningen for morgendagens boreteknologi med sin Continous Motion Rig.

img 3003

Til slutt fikk vi høre fra forskningsjef Helga Gjeraldstveit i IRIS hvordan forskningsinstituttet skal bidra til raskere teknologiimplementering for boreindustrien. IRIS planlegger å koble sammen fullskala riggen Ullrigg med verdens mest realistiske simulator av det som skjer nedi hullet.

Sammen skal dette bli Virtuell Arena. Etter foredragene var det omvisning på IRIS sitt anlegg med Ullrigg Bore og Brønnsenter og i boresimulatoren "Virtuell Rigg".
Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2016
Read more

From geosteering to squeeze treatments
Read more

Pressemelding fra Universitetet i Bergen
Read more

Samler forskning på helseteknologi
Read more

Meet Oddbjørn
Read more

The future drilling fluid sensor package
Read more

Go digital! Technology for the 21st century
Read more

Green IRIS
Read more

Ulik oljevirkelighet
Read more

New Bioeconomy Centre of Excellence
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no