kultur%c3%a5ret kunst
Foto: Finnestad/IRIS


Ti år etter Stavanger som europeisk kulturhovedstad

28.05.2018

Uventa positive holdninger til at Stavanger ble kulturhovedstad i 2008, sier forskningsleder Hilmar Rommetvedt ved IRIS

To av tre innbyggere på Nord-Jæren mener det var rett av Stavangerregionen å bli europeisk kulturhovedstad i 2008. Over 80 prosent mener Stavanger har blitt en interessant kulturby de siste ti årene.
Les artikkel i Stavanger Aftenblad, 25.mai 2018>
 
Kulturlivet er på linje med folket i den positive vurderingen av Stavanger som kulturby. Mange av kulturaktørene mener den viktigste ettervirkningen av kulturhovedstadsåret er at kulturens status ble løftet.
Les artikkel i Stavanger Aftenblad, 28.mai 2018>
 
Andre aktuelle linker:
 
Stavanger Europeisk kulturhovedstad, rapport IRIS-2009/203 >
 
Stavanger fra oljehovedstad til kulturhovedstad >


 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive