kultur%c3%a5ret kunst
Foto: Finnestad/IRIS


Ti år etter Stavanger som europeisk kulturhovedstad

28.05.2018

Uventa positive holdninger til at Stavanger ble kulturhovedstad i 2008, sier forskningsleder Hilmar Rommetvedt ved IRIS

To av tre innbyggere på Nord-Jæren mener det var rett av Stavangerregionen å bli europeisk kulturhovedstad i 2008. Over 80 prosent mener Stavanger har blitt en interessant kulturby de siste ti årene.
Les artikkel i Stavanger Aftenblad, 25.mai 2018>
 
Kulturlivet er på linje med folket i den positive vurderingen av Stavanger som kulturby. Mange av kulturaktørene mener den viktigste ettervirkningen av kulturhovedstadsåret er at kulturens status ble løftet.
Les artikkel i Stavanger Aftenblad, 28.mai 2018>
 
Andre aktuelle linker:
 
Stavanger Europeisk kulturhovedstad, rapport IRIS-2009/203 >
 
Stavanger fra oljehovedstad til kulturhovedstad >


 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no