dsc 5912
Nordic Edge Expo Stage.


Vellykket Nordic Edge Expo

29.09.2017

Under tittelen - «SmartCity Research – what’s in it for you?» - satte IRIS fokus på smart-teknologi innen integrerte energisystemer, velferdsteknologi og medtech. Foredraget på Expo Stage ble avsluttet med paneldebatt, hvor det ble stilt spørsmål til forskerpanelet vårt.

Peter Breuhaus og Kristiane M. Lindland snakket om det europeiske samarbeidsnettverket EERA Net. Fremtidens energinettverk – som domineres av fornybar energi - blir internasjonalt og går fra å være sentralisert til desentralisert. Forbrukerne går fra å være consumers til å bli prosumers som selv både forbruker og produserer strøm, hvor overskytende strøm selges til nettverket.

dsc 5910
Paneldebatt: Kristin M. Flornes, Peter Breuhaus, Ingunn Westvik Jolma, Svein Inge Nødland og Kristiane M. Lindland. 

Velferdsteknologi er i rivende utvikling og Svein Inge Nødland presenterte cases for hvordan velferdsteknologi best utvikles til gagn for brukeren. Løsningene - eksempelvis fallalarmer - må tilpasses hverdagslivet for eldre mennesker med fokus på individuelle behov og ønsker fra nærmeste pårørende.

Siste presentasjon handlet om medtech eller helseteknologi og ble fremført av Ingunn Westvik Jolma. Hun viste eksempler på teknologi hvor pulsklokker brukes til overvåkning av helsetilstand ved å sende varselsmelding til smarttelefoner ved forandring av eksempelvis puls. Jolma viste også et spennende eksempel på samkjøring av PET og MRI scanningsteknologier, hvilket gir nye muligheter for bedre diagnostisering.

dsc 5885   
Ingunn Westvik Jolma. 

Det er tredje året på rad at Nordic Edge blir arrangert i Stavanger. I 2015 var antall besøkende rundt 500, i fjor var det rett over 2000. Og i år kunne Nordic Edge Expo ledelsen rapportere om 4600 besøkende.


 
IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Go to news archive