dsc 5912
Nordic Edge Expo Stage.


Vellykket Nordic Edge Expo

29.09.2017

Under tittelen - «SmartCity Research – what’s in it for you?» - satte IRIS fokus på smart-teknologi innen integrerte energisystemer, velferdsteknologi og medtech. Foredraget på Expo Stage ble avsluttet med paneldebatt, hvor det ble stilt spørsmål til forskerpanelet vårt.

Peter Breuhaus og Kristiane M. Lindland snakket om det europeiske samarbeidsnettverket EERA Net. Fremtidens energinettverk – som domineres av fornybar energi - blir internasjonalt og går fra å være sentralisert til desentralisert. Forbrukerne går fra å være consumers til å bli prosumers som selv både forbruker og produserer strøm, hvor overskytende strøm selges til nettverket.

dsc 5910
Paneldebatt: Kristin M. Flornes, Peter Breuhaus, Ingunn Westvik Jolma, Svein Inge Nødland og Kristiane M. Lindland. 

Velferdsteknologi er i rivende utvikling og Svein Inge Nødland presenterte cases for hvordan velferdsteknologi best utvikles til gagn for brukeren. Løsningene - eksempelvis fallalarmer - må tilpasses hverdagslivet for eldre mennesker med fokus på individuelle behov og ønsker fra nærmeste pårørende.

Siste presentasjon handlet om medtech eller helseteknologi og ble fremført av Ingunn Westvik Jolma. Hun viste eksempler på teknologi hvor pulsklokker brukes til overvåkning av helsetilstand ved å sende varselsmelding til smarttelefoner ved forandring av eksempelvis puls. Jolma viste også et spennende eksempel på samkjøring av PET og MRI scanningsteknologier, hvilket gir nye muligheter for bedre diagnostisering.

dsc 5885   
Ingunn Westvik Jolma. 

Det er tredje året på rad at Nordic Edge blir arrangert i Stavanger. I 2015 var antall besøkende rundt 500, i fjor var det rett over 2000. Og i år kunne Nordic Edge Expo ledelsen rapportere om 4600 besøkende.


 
IRIS to lead the InSPiRE project
Read more

Brazilian - Norwegian Collaboration
Read more

Geosteering for IOR
Read more

Meet Nazanin
Read more

Skal utføre sosiokulturell stedsanalyse i Hillevåg
Read more

IRIS attended the November Conference in Rio de Janeiro
Read more

Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder
Read more

Et nytt kraftsentrum for forskning
Read more

SR-Banks innovasjonspris til Arild Johannessen
Read more

Focus on Open Porous Media (OPM)
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no