dsc 5912
Nordic Edge Expo Stage.


Vellykket Nordic Edge Expo

29.09.2017

Under tittelen - «SmartCity Research – what’s in it for you?» - satte IRIS fokus på smart-teknologi innen integrerte energisystemer, velferdsteknologi og medtech. Foredraget på Expo Stage ble avsluttet med paneldebatt, hvor det ble stilt spørsmål til forskerpanelet vårt.

Peter Breuhaus og Kristiane M. Lindland snakket om det europeiske samarbeidsnettverket EERA Net. Fremtidens energinettverk – som domineres av fornybar energi - blir internasjonalt og går fra å være sentralisert til desentralisert. Forbrukerne går fra å være consumers til å bli prosumers som selv både forbruker og produserer strøm, hvor overskytende strøm selges til nettverket.

dsc 5910
Paneldebatt: Kristin M. Flornes, Peter Breuhaus, Ingunn Westvik Jolma, Svein Inge Nødland og Kristiane M. Lindland. 

Velferdsteknologi er i rivende utvikling og Svein Inge Nødland presenterte cases for hvordan velferdsteknologi best utvikles til gagn for brukeren. Løsningene - eksempelvis fallalarmer - må tilpasses hverdagslivet for eldre mennesker med fokus på individuelle behov og ønsker fra nærmeste pårørende.

Siste presentasjon handlet om medtech eller helseteknologi og ble fremført av Ingunn Westvik Jolma. Hun viste eksempler på teknologi hvor pulsklokker brukes til overvåkning av helsetilstand ved å sende varselsmelding til smarttelefoner ved forandring av eksempelvis puls. Jolma viste også et spennende eksempel på samkjøring av PET og MRI scanningsteknologier, hvilket gir nye muligheter for bedre diagnostisering.

dsc 5885   
Ingunn Westvik Jolma. 

Det er tredje året på rad at Nordic Edge blir arrangert i Stavanger. I 2015 var antall besøkende rundt 500, i fjor var det rett over 2000. Og i år kunne Nordic Edge Expo ledelsen rapportere om 4600 besøkende.


 
Foten innanfor? - Evaluering av aspirantordninga
Read more

Vil bruke oljeteknologi - på hjertepasienter
Read more

Han skal lede Ullrigg: Gunleik Sandsmark brenner for kompetanseutvikling
Read more

Kan vi gripe mulighetene i bioenergi og CO2-fangst?
Read more

Meet Kay Raymond
Read more

Disputas
Read more

IRIS in dialogue with local community and stakeholders on aquaculture and social acceptance
Read more

Medical and oil & gas innovate together
Read more

IRIS awarded PETROMAKS-2 funding
Read more

Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2017
Read more

Go to news archive
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no