News archive

IRIS-studien alene viser ikke om hydrogenperoksid skader reker i sjøen
Read more

Generasjonsskifte i oljenæringen vil gi behov for nyansettelser i tiden fremover
Read more

Kurset i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) ikke optimalt for bønder
Read more

Hilmar Rommetvedt valgt til styret i IPSA
Read more

DrillWell Annual Seminar 2018 - Open for Registration
Read more

THE NORCE AWAKENS
Read more

Hillevåg – en sosiokulturell stedsanalyse
Read more

Unges inntreden i arbeidslivet – en ressurs eller risiko?
Read more

Jærkysten anerkjent som internasjonal "Hope Spot"
Read more

Studied atmospheric circulation on Mars
Read more

Successful PDE Software Frameworks conference in Bergen
Read more

Klima- og miljøministeren besøkte IRIS
Read more

Collaboration and digitalization
Read more

Hvilke resultater har Byregionprogrammet gitt?
Read more

IRIS Annual Report 2017
Read more

Pumps & Pipes Norway 2018
Read more

Crash Course on Data Assimilation at NERSC
Read more

Ti år etter Stavanger som europeisk kulturhovedstad
Read more

Epic fourth colloquium at the Pulpit Rock
Read more

Mer anstrengt samarbeidsklima i petroleumsnæringen og på store byggeplasser
Read more

New conference: Collaboration in a Digital Environment to Increase Competitiveness
Read more

NY BROSJYRE
Read more

Siv won the Skjæveland Award 2018
Read more

Grensesprengende teknologi fra IRIS og CMR
Read more

IOR Norway 2018
Read more

OpenLab Drilling in use at the University of Stavanger
Read more

Machine learning for improved drilling
Read more

HelseCampus Ullandhaug presented in Austin
Read more

Ny bok: KVALITETSFORHANDLINGER - Kvalitetsbegrepet i samtidens kunst og kultur
Read more

SPE/IADC Drilling Conference 2018
Read more

Ny rapport: Om HMS-effekter av digitalisering
Read more

One step towards greener IOR
Read more

IRIS and IVAR are further developing knowledge on microplastics
Read more

UTÅLMODIG LANGSIKTIGHET
Read more

Lokalsamfunnet i Finnøy har fått si sin mening om det å leve i naboskap med oppdrettsnæringen
Read more

Foten innanfor? - Evaluering av Kulturrådets aspirantordning
Read more

Vil bruke oljeteknologi - på hjertepasienter
Read more

Han skal lede Ullrigg: Gunleik Sandsmark brenner for kompetanseutvikling
Read more

Kan vi gripe mulighetene i bioenergi og CO2-fangst?
Read more

Meet Kay Raymond
Read more

Disputas
Read more

IRIS in dialogue with local community and stakeholders on aquaculture and social acceptance
Read more

Medical and oil & gas innovate together
Read more

IRIS awarded PETROMAKS-2 funding
Read more

Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2017
Read more

Ny forskningsgigant får navnet NORCE
Read more

Slik kan oljeteknologi hjelpe hjertepasienter
Read more

Elisabeth Maråk Støle tilsatt som administrerende direktør for Forskningsselskapet SørVest AS
Read more

COREC Seminar 2017
Read more

Pumps & Pipes 2017 Houston
Read more

IRIS to lead the InSPiRE project
Read more

Brazilian - Norwegian Collaboration
Read more

Geosteering for IOR
Read more

Meet Nazanin
Read more

Skal utføre sosiokulturell stedsanalyse i Hillevåg
Read more

IRIS attended the November Conference in Rio de Janeiro
Read more

Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder
Read more

Et nytt kraftsentrum for forskning
Read more

SR-Banks innovasjonspris til Arild Johannessen
Read more

Focus on Open Porous Media (OPM)
Read more

No Blue, no Green - seminar with Dr. Sylvia Earle, the winner of the Rachel Carson Prize.
Read more

Drilling Data Hub Demonstration
Read more

DRILLWELL TECHNICAL SEMINAR 2017
Read more

Vellykket Nordic Edge Expo
Read more

SUREAQUA – Nordic Centre of Excellence – officially open
Read more

Mid-term evaluation of IOR Centre
Read more

SIAM 2017
Read more

Hello from Venice
Read more

Meet Adrian
Read more

IRIS DELTAR PÅ NORDIC EDGE EXPO
Read more

Norsk forskningsgigant lanseres under Arendalsuka
Read more

IRIS is at Aqua Nor in Trondheim, 14-17 August
Read more

Myten om polske arbeidstakere
Read more

Solutions, challenges and opportunities in the Northern Areas.
Read more

OPM Latest Update
Read more

The 12th EnKF Workshop
Read more

Meet Martin
Read more

Sol kan bli et viktig bidrag for å gjøre Forus selvforsynt med energi
Read more

Exploring DNA-based autonomous platform for monitoring the sea : opportunities for the petroleum and the aquaculture industry
Read more

New book edited by Biomiljø scientists
Read more

Biomiiljø is leading the Water Column Monitoring 2017
Read more

Hun skal lede IRIS videre
Read more

Going digital
Read more

Regionalt forskingsfond gir midler til økt verdiskaping i næringslivet og fornying av offentlig sektor
Read more

Ledelse i flerkulturelle skoler
Read more

Ny utgave av «Politikkens allmenngjøring»
Read more

Sikkerhetskulturen i kraftnæringen
Read more

The great drilling automation debate
Read more

10 år med samhandling mellom næringsliv og kunnskapsmiljøer
Read more

Drilling Data Hub Demonstration - New project granted funding through DEMO 2000
Read more

A DNA based tool for tackling operational and environmental challenges in aquaculture
Read more

GenoMape – using genosensors for environmental monitoring in offshore operations
Read more

Enabling onshore CO2 Capture and Storage
Read more

De siste tiårene har frafall i videregående skole vært et stadig like aktuelt tema.
Read more

Experimental P&A research for the North Sea
Read more

Vindmøller og solfangere kan bli fremtiden på Forus
Read more

Kick-off FRINATEK project
Read more

IRIS forecast next ten years at annual get together
Read more

SPE/IADC Drilling Conference in Hague
Read more

New Director at the Petroleum Laboratory
Read more

Meet Yiteng
Read more

Bedre samordning og målretting mellom offentlige etater kan gi flere muligheten til å bo trygt og godt
Read more

Frafall i skolen er et gjenstridig problem
Read more

Cement evaluation test facility
Read more

Ole Ringdal blir ny direktør på Universitetet i Stavanger
Read more

SPE Reservoir Simulation Conference in Texas
Read more

Arbeidsinnvandring til Vestlandet
Read more

Hva mener de som bor tett på oppdrettsnæringa om nettopp næringen?
Read more

Fornybarfondet til Stavanger
Read more

Suzanne Merkus disputerer for doktorgrad
Read more

Statsråden til studentene: «Dere er framtiden»
Read more

Norges forskningsråd har evaluert de samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttene
Read more

IRIS Environment and IVAR have joined forces to improve the knowledge on microplastics in the environment
Read more

New project on Environmental effects of aquaculture
Read more

Integration of environmental monitoring with risk assessment
Read more

Lanserer ny versjon av Konfliktogrammet
Read more

Mest legionella på skular, i helsebygg og idrettsanlegg
Read more

Rogaland forsknings- og nyskapingspris for 2016
Read more

From geosteering to squeeze treatments
Read more

Pressemelding fra Universitetet i Bergen
Read more

Samler forskning på helseteknologi
Read more

Meet Oddbjørn
Read more

The future drilling fluid sensor package
Read more

Go digital! Technology for the 21st century
Read more

Green IRIS
Read more

Ulik oljevirkelighet
Read more

New Bioeconomy Centre of Excellence
Read more

Pressemelding - Blågrønt skifte i Risavika
Read more

Drivkrefter for vekst i små og mellomstore byregioner
Read more

«IRIS-rapporten» presentert på årskonferansen til Greater Stavanger
Read more

Velferdsteknologi – mer enn bare teknologi
Read more

3D-prints flowrate sensor prototype
Read more

30 000 færre jobber på to år
Read more

Forskningsdagene (“Science Week”) 2016: Rock, fluid, folk interactions
Read more

Spin-off project from HOP: Technical Verification project
Read more

Investigating geothermal drilling improvements
Read more

A real spin for precious data
Read more

Innovasjon gjennom andres blikk
Read more

Forskningsdagene 2016: Vær bevisst på distansetypene!
Read more

DrillWell Technical seminar 2016
Read more

Ad-Pow-Gen
Read more

​Project development at NorTex
Read more

GeoWell
Read more

Hard work pays off - nominated for Best Stand at ONS 2016
Read more

Ola Elvestuen på IRIS
Read more

Risk of leakage as measurement for quality in P&A solutions
Read more

- Joining forces to innovate
Read more

IRIS at ONS
Read more

«Ikke en bonde å miste»
Read more

A future bioeconomy centre led by IRIS?
Read more

- Learned more than theory
Read more

UT Austin researchers at IRIS
Read more

Helseforskning på agendaen
Read more

Successful 11th EnKF workshop in Hardanger
Read more

Signing of frame agreement on R&D with Statoil
Read more

It´s ROCK SCIENCE!
Read more

Successful OPM meeting in Oslo
Read more

More precise guidelines for hole cleaning
Read more

IRIS og Validé inngår intensjonsavtale
Read more

Joining forces for a step change in drilling technology
Read more

Vil kjøre 100 boreoperasjoner samtidig
Read more

Norge bør ikke slutte seg til EUs finanstilsyn
Read more

Politikken og planleggingsprosessen for vindkraft i Norge og Skottland
Read more

Regner mikroskopet blant de tre store
Read more

Focus on Data for Drilling Automation
Read more

Utfordrende å være kritisk forsker i Stavanger-regionen
Read more

Godt sikkerhetsklima i kraftnæringen
Read more

New Demo2000 project
Read more

IRIS at OTC
Read more

Successful trip to Czech Republic
Read more

Workshop on 4D Seismic and history matching
Read more

The Skjæveland Award 2016 goes to Irene Ringen
Read more

20 millioner til fullautomatisert borelaboratorium
Read more

IOR 2016 Recover for the future
Read more

IOR/EOR Workshop
Read more

IRIS well represented at SPE One-day
Read more

ENOS: New Horizon 2020 project
Read more

NorTex Data Science Cluster Workshop: Plug & Abandonment
Read more

Two NorTex workshops at OTC 2016
Read more

Oppstart for forskningsnettverk for miljøvennlig energi
Read more

Kristiansand-kontoret på flyttefot
Read more

Digitalization & Integrated Operation – Drilling & Well Technology Breakfast Seminar and Workshop
Read more

The MBARI Environmental Sampling Processor (ESP) comes to Europe for the first time to visit IRIS
Read more

22 000 nye oljejobber innen 2020
Read more

Web Enabled Drilling Simulator for Research, Education and Development of Future Drilling Technology.
Read more

Professor Aksel Hiorth, invited speaker to Imperial College
Read more

Improved oil recovery for the chalk fields in the greater Ekofisk area
Read more

IRIS with three presentations at the Drilling Conference in Fort Worth
Read more

Miljøovervåking på oljefeltet Martin Linge
Read more

IRIS tester den kombinerte effekten av lakselusmedisin
Read more

Arktisk oljevern - IRIS deltar i feltarbeid på Svalbard
Read more

God IRIS-omtale i Forskningsrådets ferske evalueringsrapport
Read more

ROGALAND - en region i omstilling
Read more

Visit from DTU in Copenhagen
Read more

Hva har oljen gjort med oss?
Read more

Rogaland Forsknings- og nyskapingspris for 2015
Read more

New project: Young Bright Minds
Read more

IRIS-visit to Brazil
Read more

Ramping up research on geothermal energy
Read more

A letter from Houston: Pumps & Pipes
Read more

Samarbeidsavtale med Houston Pumps & Pipes
Read more

Slik rangerer de hverandre sosialt i Stavanger
Read more

Vi søker forskningskoordinator
Read more

IRIS profiled in Adjacent Oil & Gas
Read more

Statoil og Siemens Healthcare med i Norway Pumps & Pipes-styret
Read more

Næringsministeren på besøk
Read more

Kommunereformen
Read more

INTPART-funding to “NorTex Data Science Cluster”
Read more

Norway Pumps & Pipes åpner for nye næringsmuligheter
Read more

IRIS Energy Newsletter September 2015
Read more

GeoWell – an EU project on geothermal well technology
Read more

The world's first drill floor robot
Read more

IRIS satser p�� helseforskning
Read more

Den nasjonale forskerskolen PROFRES inviterer til symposium
Read more

Reker dør av lakselusmedisin
Read more

IRIS Energy Newsletter June 2015
Read more

Czech-Norwegian research project to prepare a CO2 storage pilot in the Czech Republic
Read more

The 10th EnKF workshop in a Nutshell!
Read more

IRIS granted 40 MNOK from the Research Council of Norway to realize Virtual Arena
Read more

IRIS og Ullrigg gratulerer West Group
Read more

IRIS among the best groups in the evaluation of the basic and long-term research
Read more

Kommunevalget er ingen riksgallup
Read more

IOR Norway 2015: Joining forces to recover more!
Read more

Visit from Pumps & Pipes in Houston
Read more

ISMOS encountered great success
Read more

velgerne vil ha strengt jordvern
Read more

DISPUTAS
Read more

Reduserer luseproblem med helsekost
Read more

IRIS ANNUAL REPORT 2014
Read more

Coming soon! ISMOS-5: Stavanger 2-5 June
Read more

IRIS is commissioned by Total Norge AS to perform an environmental study in relation to their Martin Linge field.
Read more

Rune Dahl Fitjar får innvilget fire millioner kroner til innovasjonsforskning
Read more

IOR NORWAY 2015 officially open
Read more

Planlegger produksjonsanlegg for bioprotein på Karmøy
Read more

IRIS partner in the new SFI Offshore Mechatronics
Read more

Forskningsrådets hovedstyre har oppnevnt nye divisjonsstyrer
Read more

Kirkens lokale ordning: situasjon og fremtidsutfordringer
Read more

Besøk av Olje- og Energiminister Tord Lien
Read more

Stor interesse for Teknologiløft Boring og Brønn
Read more

VIRTUAL ARENA - blir verdens mest avanserte og realistiske boresimulator
Read more

Technology Seminar March 24
Read more

Ground breaking research
Read more

Er Statoils makt en sikkerhetsrisiko?
Read more

70 000 ansatte i petroleumsrelatert virksomhet er knyttet til eksportvirksomhet
Read more

TEKNOLOGILØFT Boring og Brønn
Read more

Alt er ikke svart...
Read more

Ledig stilling som direktør for IRIS Biomiljø
Read more

Avdekker svikt i internasjonalt demokrati
Read more

Frå tronge til travle tider
Read more

Rogaland Forsknings- og nyskapingspris for 2014 er tildelt Zaptec AS
Read more

Automatic kick control reduces kick size, time to establish control of well
Read more

Better simulation tools
Read more

Kompetansedelingspris til IRIS Samfunnsforskning
Read more

DrillTronics™ successfully installed on Statoil's Statfjord C
Read more

Velkommen til NEON 2014
Read more

Kronikk i VG om lobbymaktens grenser
Read more

IRIS-forskning profilert i The New York Times
Read more

Ghanas president på besøk hos IRIS
Read more

Lyses forskningspris til Rune Dahl Fitjar
Read more

Glupske krabber og slimål mesker seg i døde maneter
Read more

Stortinget og lobbyistene
Read more

From coring to numerical simultaions in Avignon
Read more

Solving the Mathematics of Oil Recovery at Mount Etna
Read more

Stavanger Oilers swings sledgehammer at Ullrigg’s drill floor
Read more

Bekymret for økt bruk av lakselusmidler
Read more

Robot-boring gir billigere utvinning
Read more

Konjunkturbarometeret for Rogaland - september 2014
Read more

Vil skvise mer ut av eksisterende oljefelt
Read more

Forskning med praktisk effekt
Read more

Den siste dråpen verdt 500 milliarder
Read more

See you next week
Read more

Joining forces at the ONS 2014
Read more

Geografi og kjærlighet
Read more

IRIS på verdenskongressen i statsvitenskap
Read more

Midsummer night in Bergen
Read more

COREC-seminar – exchanging knowledge for improved oil recovery
Read more

VIRTUAL ARENA - a world-leading laboratory within drilling and well technology
Read more

Bedre simuleringsverktøy kan gi økt oljeutvinning
Read more

Risikonivået i norsk oljevirksomhet
Read more

Ny teknologi kan stoppe lakselus
Read more

Dette fôret er laget av naturgass!
Read more

IRIS marine researcher publishes paper in SCIENCE
Read more

NY BOK
Read more

Gravide fornøyd med tidlig samtale
Read more

Nytt styre i IRIS
Read more

Nye hoder i dårlige tider
Read more

Seminar om kommunereformen
Read more

The IOR-centre is officially open!
Read more

IRIS's Bergen Office
Read more

SBBU changes its name to DrillWell
Read more

A breakthrough in drilling automation
Read more

Lundin new partner for core sample analysis
Read more

Åpning av nasjonalt senter for økt oljeutvinning
Read more

Opening of The National IOR Centre of Norway at Tjod-hallen at UiS
Read more

Houston-besøk med IOR-senteret på agendaen
Read more

Besøk av næringspolitisk utvalg i Stavanger kommune
Read more

Vil bruke Ullrigg til raskere riggopplæring
Read more

Trenger 870 nye offshorearbeidere hvert år
Read more

Èn storkommune på Nord-Jæren?
Read more

5th Norwegian Environmental Toxicology Symposium
Read more

Sammen eller hver for seg?
Read more

Ensemble based Methods: From research to field application
Read more

The National Centre for Improved Oil Recovery has kicked off!
Read more

New head of IRIS Energy
Read more

IRIS' Oslo office
Read more

New automatic drilling fluid measuring system
Read more

Ny rapport: Ulykker og arbeidsmiljø i landbruket. Et første overblikk over sentrale HMS-forhold.
Read more

OTD 2013: Uncertainty modeling in drilling operations
Read more

IRIS gratulerer Stavangerregionens Europakontor med 20-årsmarkeringen!
Read more

Lyses forskningspris til IRIS og UiS-forskere
Read more

OTD 2013: 7000 milliarder kroner mer til Norge med bedre teknologi
Read more

IRIS på Offshore Technology Days
Read more

Olje og fisk har gjensidig nytte viser ny IRIS-rapport
Read more

Ett Hav
Read more

ULLRIGG åpner ny testhall
Read more

Stavangerbedrifter er mest nyskapende...
Read more

Nasjonalt senter for økt oljeutvinning til Stavanger
Read more

Utviklingstrekk i internasjonal handelspolitikk
Read more

Nytt prosjekt: CO2 lagring kombinert med økt utvinning
Read more

Ny rapport levert til Arbeidsdepartementet
Read more

Nytt verktøy for konflikthåndtering
Read more

ONS Norway 2013
Read more

IRIS-forsker om konsekvensene: Brennmaneter invaderer Rogaland
Read more

NEW CEO AT IRIS
Read more

Fra laboratorie til felt: SILIKATPROSJEKT GIR LØFT FOR ØKT UTVINNING
Read more

Senteret bør ligge i Stavanger!
Read more

Forskningsrådet bevilger 137 millioner til langsiktig petroleumsforskning
Read more

7.3 millioner til forskning om livslang læring
Read more

New method for increased oil recovery
Read more

Learning the limits for marine species
Read more

Saudi Aramco invests in IRIS daughter company Sekal
Read more

How will marine life be for shrimp and coral in the future?
Read more

IRIS daughter company wins E&P Award for Engineering Innovation
Read more

Exciting opportunities for IRIS
Read more

Petroleumsnæringens bruk av teknologer med mastergrad
Read more

Ryktet forteller hvor du bor
Read more

IRIS skal være sekretariat for en nasjonal ekspertgruppe
Read more

Legionella bakteriene skal igjen under lupen
Read more

Cooperation between researchers in IRIS, Oslo and Copenhagen:
Read more

Evaluation of the service provided to addicts in Hamar
Read more

Regional innovation in a global economy Open seminar December 11th 2012
Read more

What a world do we encounter, and what will it be like to live, work and grow up in the South and West of Norway in 2029?
Read more

Forholdet mellom stat og kommune er alltid i bevegelse
Read more

Statoil industrialises drilling operations
Read more

8th EnKF Workshop 2013
Read more

Centre for petroleum production facilities
Read more

WINDMILL ART PROJECT ALL OVER OSLO - supported by IRIS
Read more

BIOTA GUARD wins ONS innovation award
Read more

Norwegian municipal enterprises financed by Ministry of Local Government and Regional Development
Read more

IRIS releases new website
Read more

2012: Planetary Defense. THE GAME!
Read more

Rune Fitjar wins Stavanger Forum's Research Communication Award
Read more