1997-252

Geotermisk kraftproduksjon basert på produsert vann

Author: 

;;;;

;;;;;;;
Title:Geotermisk kraftproduksjon basert på produsert vann

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Stavland, A.
Research group:Økt utvinning (Improved Oil Recovery)
Distribution restriction:Confidential
;;;;;;;;;;;;

<< Back