1999-083

Bruk av emulsjon som diverter ved brønnstimulering

Author: 

;;;;

;;;;;;;
Title:Bruk av emulsjon som diverter ved brønnstimulering

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Lohne, A.
Olsen, A.
Stavland, A.
Research group:xØkt utvinning (Improved Oil Recovery)
Distribution restriction:Confidential
;;;;;;;;;;;;

<< Back