2004-147

Status og utfordinger for Sunnhordaland

Author: 

;;;;

;;;;;;;;;
Title:Status og utfordinger for Sunnhordaland
ISBN no.:82-490-0316-0

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Haga, T.S.
Research group:Næringsliv og Innovasjon (Innovation and Industry)
Distribution restriction:Open
Order no.:2004/147
Price.:80
;

Abstract:
Formålet med rapporten er å gi en liten analyse av status per i dag og framtida ;for Sunnhordlandsregionen på områdene næringsliv, offentlig virksomhet og ;befolkning.;;;;;;;;;;;;

tags: 

<< Back

International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no
International Research Institute of Stavanger
Mailing address:
Visiting address:
P.O. Box 8046, N-4068 Stavanger, Norway
Prof. Olav Hanssensvei 15, 4021 Stavanger


Phone:
Fax:

+47 51 87 50 00
+47 51 87 52 00

General email address: firmapost@iris.no