2007-032

Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk

Author: 

;;;;

;;;;;;;;
Title:Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner: Indikatorer for kompetansekapital, konkurransedyktig kommunal sektor og internasjonalisering/nettverk
ISBN no.:978-82-490-0513-0

Category:

Reports (Rapporter)
Authors:Gjelsvik, M.
Holmen, A.K.
Blomgren, A.
Research group:Velferd og politikk (Welfare, Policy and Politics)
Distribution restriction:Open
Published by:IRIS,
;
Additional information:
;Published by: IRIS;

Abstract:
Denne rapporten viser de norske storbyenes økonomiske vekst- og ;verdiskapingsevne. Basert på nyere økonomisk vekstteori har vi identifisert ;seks drivkrefter som gir regionene et potensial for økonomisk verdiskaping: ;;Kompetansekapital;Nyskapingsevne;Infrastruktur;Konkurransedyktig kommunal sektor;Livskvalitet;Internasjonalisering og nettverk;;De fire drivkreftene kompetansekapital, nyskapingsevne, livskvalitet og ;internasjonalisering og nettverk måles for fjerde gang, mens infrastruktur og ;konkurransedyktig kommunal sektor innføres for første gang i årets rapport. For ;hver av de seks drivkreftene er det funnet fram til 3-6 indikatorer for å fange ;opp bredden og mangfoldet i den enkelte drivkraft. I de tilfeller det er mulig, ;er indikatorene testet statistisk for å dokumentere positive korrelasjoner ;mellom indikatorene og den faktiske verdiskapningen i regionen. Regionale ;næringslivsaktører har dermed fått et pålitelig verktøy for å måle ;verdiskapingsevnen i egen region og hvordan drivkreftene endres og utvikles ;over tid.;

Last ned rapporten:
IRIS 2007-032.pdf;;;;;;;;;;;

<< Back